Při vytváření virtuálního stroje kromě výběru ze seznamu hotových obrazů operačních systémů máte možnost importovat vlastní šablonu. Hlavní požadavek: musí obsahovat nainstalované ovladače podporující virtualizaci OpenStack.

Podrobné informace o přípravě šablon a seznam již hotových obrázů nejčastěji používaných operačních systémů naleznete zde.

Chcete-li importovat šablonu operačního systému, přejděte na položku COMPUTE > OBRÁZY a klikněte na tlačítko VYTVOŘIT OBRÁZ.

VYTVOŘIT OBRÁZ

V okně, které se otevře, zadejte název obrázu. Kliknutím na tlačítko CHOOSE FILE stáhněte obrazový soubor ze svého zařízení.

Doporučujeme vybrat jako formát zaváděcího obrazu „QCOW2 — emulátor QEMU“, ušetříte tak místo ve svém úložišti obrázů.

Nemusíte specifikovat architekturu, ale minimální systémové požadavky — velikost disku a paměti RAM — je žádoucí nastavit.

Doporučujeme nezaškrtávat položku VEŘEJNÉ — znamená to, že se váš obráz zobrazí v seznamu veřejných obrázů a ostatní uživatelé cloudu jej mohou používat.

Položka CHRÁNĚNO znamená, že obraz nebude možné odstranit ze systému. Pokud se obáváte nechtěného odstranění obrázu, můžete tuto položku označit zaškrtnutím. Můžete kdykoli nainstalovat nebo odstranit toto zaškrtnutí v nabídce úpravy obrazu, pokud budete muset tuto šablonu dále chránit nebo odstranit.

Po vyplnění všech požadovaných polí klikněte na tlačítko VYTVOŘIT OBRÁZ a nahrajte šablonu operačního systému do prostředí OpenStack.

VYTVOŘIT OBRÁZ

Stažený obraz se zobrazí v části COMPUTE > OBRÁZY ve vložce PROJEKT.

PROJECT

Další informace o vytváření instancí z obrázů najdete v příručce „Virtuální datové centrum: Začátek práce“.

Připojení konzoly k cloudové instanci v prostředí OpenStack se provádí pomocí systému VNC (Virtual Network Computing).

Chcete-li otevřít VNC konzolu, přejděte na „Výpočetní zdroje“„Instance“, dále v rozbalovací nabídce naproti požadované instanci vyberte položku „Konzole“.

Vyberte položku „Konzole“

Tato akce vás přenese na záložku „Konzole“ vaší instance, kde se otevře obrazovka vzdáleného přístupu. Další možnost — můžete kliknout na název požadované instance a poté přejít na záložku „Konzole“ na stránce, která se otevře.

Chcete-li usnadnit práci s konzolou, můžete ji otevřít v samostatném okně. Chcete-li to provést, přejděte na odkaz „Klikněte zde pro zobrazení pouze konzoly“. Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Pokud se chcete připojit k instanci s operačním systémem založeným na Linuxu/Unixu, mějte na paměti: ve standardních bitových kopiích není přístup k heslu a protokol SSH se používá k přihlášení pomocí vytvoření klíčového páru.

Klíče SSH můžete připojit ke konkrétní instancí pouze ve fázi vytváření virtuálního počítače a nelze je v budoucnu změnit. Proto doporučujeme, abyste soukromý klíč uložili na bezpečném a zabezpečeném místě.

Chcete-li vytvořit pár klíčů SSH, přejděte na položku „Výpočetní zdroje“„Přístup a zabezpečení“ a otevřete záložku „Klíče“. Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“.

Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“

V okně, které se otevře, zadejte název dvojice klíčů a potvrďte jeho vytvoření.

Enter a name for your key pair and confirm its creation.

Prohlížeč vás vyzve k automatickému stažení privátného klíče SSH.

Chcete-li přiřadit instanci již vytvořené klíče, v procesu vytváření nového virtuálního stroje přejděte do části nabídky „Klíč“ a klikněte na tlačítko „+“ vedle požadovaného páru klíčů v seznamu dostupných klíčů. Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Můžete také přidat nové klíčové dvojice přímo v procesu vytváření instance, více informací o tom naleznete v naší příručce „Virtuální datové centrum: začátek práce“.

Cloudový Compute můžete klonovat bez její zastavení. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

1. Vytvoření snapshotu

Tato metoda je vhodná pro případy, kdy nepotřebujete odstranit původní instanci.

Chcete-li vytvořit snapshot, vyberte v rozevírací nabídce naproti instance, která má být klonována, položku „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

V okně, které se otevře, zadejte název snapshotu a klikněte na tlačítko „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

Tato akce vás automaticky přesměruje do sekce „Compute“„Obrazy“. V sekce „Projekt“ se zobrazí snímek vaší instance. V rozevírací nabídce naproti názvu instance vyberte položku „Spustit“.

Spustit

Otevře se okno vytvoření instanci, kde můžete vytvořit virtuální stroj na základě právě vytvořeného snapshotu.

Otevře se okno vytvoření instanci

Přečtěte si více o vytváření a nastavení instancí z obrazů zde.

Pozor! Původní disk a samotný snapshot nelze odstranit, pokud existují další disky založené na tomto snapshotu. Pokud je třeba původní disk odstranit, použijte další metodu.

2. Použití snapshotu

Tato metoda je vhodná pro případy, kdy potřebujete odstranit původní virtuální stroj a zahrnuje vyložení svazků jako rezervní kopie nebo zálohy.

Přejděte do části „Compute“„Svazky“, naproti požadovanému svazku v rozevírací nabídce vyberte možnost „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

V okně, které se otevře, zadejte název snapshotu a klikněte na tlačítko „Vytvořit snapshot svazku (vynutit)“.

Vytvořit snapshot svazku (vynutit)

Budete automaticky přesunuti na kartu „Snapshoty svazku“ ve stejné sekci „Compute“„Svazky“, zde se v seznamu zobrazí právě vytvořený snapshot. V rozevírací nabídce naproti snapshotu vyberte možnost „Vytvořit svazek“.

Vytvořit svazek

V okně, které se otevře, vyplňte požadovaná pole a klikněte na tlačítko „Vytvořit svazek“.

Vytvořit svazek

Disk, který jste vytvořili, se objeví na kartě „Svazky“ se stavem „Dostupné“.

Dostupné

Pokud potřebujete vytvořit velký počet klonů, měli byste vytvořený svazek uložit jako obrázek, k tomu vyberte položku rozevírací nabídky „Nahrát do obrazu“ naproti vybranému svazku.

Nahrát do obrazu

V okně pro nahrávání svazku do obrazu, které se otevře, zadejte název obrazu a nastavte formát disku. Doporučujeme zvolit formát disku „QCOW2 — emulátor QEMU“, což mírně zmenší využité místo v úložišti obrazu.

QCOW2 — emulátor QEMU

V sekci „Compute“„Obrazy“, v sekce „Projekt“ se zobrazí obraz vaší instance, na jehož základě můžete vytvořit své virtuální stroje. Přečtěte si více o vytváření instancí z obrázků v našem průvodci.

Projekt

Můžete také vytvořit zálohu — prostřednictvím položky nabídky „Vytvořit zálohu“ naproti vámi vytvořenému svazku.

Vytvořit zálohu

V okně, které se otevře, zadejte název zálohy a klikněte na tlačítko „Vytvořit zálohu svazku“.

Vytvořit zálohu svazku

Vytvořená záloha se zobrazí v sekce Zálohy svazku. Chcete-li z této kopie vytvořit jeden nebo více disků, klikněte v rozevírací nabídce naproti požadované kopii na položku „Obnovit zálohu“.

Obnovit zálohu

V okně, které se otevře, vyberte v rozbalovací nabídce „Vybrat svazek“ položku „Vytvořit nový svazek“ a klikněte na tlačítko „Obnovit zálohu svazku“.

Obnovit zálohu svazku

Nová jednotka se zobrazí v seznamu. Můžete jej připojit pomocí dalšího svazku k jiné sekce Compute nebo na základě něj vytvořit novou instanci.

Nová jednotka se zobrazí v seznamu

Po stažení rezervní kopie nebo vytvoření zálohy lze snapshot a původní svazek pro zálohu a rezervní kopii v případě potřeby odstranit.

Zdrojová instance a její zdrojový svazek jsou nezávislé na zálohách a obrazech a lze je také v případě potřeby odstranit.

K již vytvořenému cloudovému virtuálnímu stroji můžete přidat další kapacity, například jádra procesoru. Přečtěte si, jak vytvořit instance zde.

Chcete-li přidat další vCPU, přejděte do části «Projekt» — «Compute»«Instance» a naproti názvu instance vyberte v rozevírací nabídce možnost «Změnit velikost instance».

RESIZE INSTANCE

V okně, které se otevře, uvidíte množství zdrojů, které jsou již k dispozici (položka «Starý typ»), a v položce «Nový typ» vyberte typ instance s požadovaným počtem jader vCPU.

NEW FLAVOR

Dalším krokem je potvrzení změny typu instance.

Подтвердить изменение типа инстанса

Stejným způsobem můžete podle potřeby snížit počet jader procesoru, pokud není potřeba více energie.

Přístup k vaší cloudové instanci z externí sítě je možný za předpokladu, že jste jí přidělili externí IP adresu (Plovoucí IP).

Tyto adresy nejsou automaticky přiřazeny. Externí IP adresa vašeho virtuálního počítače musí být propojena s interní.

Chcete-li vaší instanci přiřadit externí IP adresu, přejděte do části «Projekt»«Compute»«Instance» a oproti názvu instance vyberte v rozevírací nabídce položku «Přidružit plovoucí IP».

Instancí

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko «+» pod položkou «IP adresa».

Plovoucí správa přiřazení IP

V dalším okně klikněte na tlačítko «Přidělit IP», poté se okamžitě vrátíte na předchozí stránku.

Přidělit IP

Nyní se v rozevíracím seznamu «IP adresa» zobrazí dostupná bílá IP adresa, kterou můžete přiřadit k portu vašeho virtuálního počítače. Konfiguraci dokončíte kliknutím na «Přidružit».

Plovoucí správa přiřazení IP

Přečtěte si více o vytváření instancí a nastavení sítě pro váš projekt zde.

Někdy je nutné přiřadit externí IP adresu síťovému rozhraní instance bez použití SNAT. Chcete-li to provést, můžete si od nás pronajmout podsíť.

Pozor! Při pronájmu podsítě budou pro obchodní účely použity tři adresy: síťová adresa, výchozí brána, vysílací adresa. Pokud je použit DHCP, budou pro agenty DHCP použity další 2 adresy (primární a záložní).

Náklady na podsíť při pronájmu zdrojů v Evropě:

Podsíť Počet IP adres na podsíť IP pro VM bez DHCP IP pro VM s DHCP Náklady, EUR
/30 4 1 0 8
/29 8 5 3 16
/28 16 13 11 32
/27 32 29 27 64

1. Jak nastavit síť

Poté, co jste obdrželi podrobnosti o přístupu k vašemu projektu a přihlásili se k němu, měli byste nejprve nastavit síť, ve které budou vaše instance fungovat. Chcete-li konfigurovat, musíte přejít do části „Projekt“„Síť“„Sítě“. Proces vytváření sítě zahájíte kliknutím na tlačítko „Vytvořit síť“ na stránce, která se otevře.

Sítě

Na kartě „Síť“ můžete v poli „Název sítě“ zadat libovolný název. V našem příkladu to bude my_net_1.

Pozor! Aby se předešlo chybám, měla by být všechna jména psána latinkou.

Vytvořte síť

Dále musíte přidat podsíť pro vaši síť. Do pole „Název“ podsítě na kartě „Podsíť“ zadejte libovolný název. Doporučujeme nastavit různé názvy pro síť a podsíť, například my_subnet_1.

Níže v poli „Síťová adresa“ musíte zadat adresu vytvořené podsítě, například: 192.168.201.0/24. Pole „IP gateway“ může zůstat prázdné — v tomto případě bude ve výchozím nastavení použita první adresa vybrané sítě, nebo můžete zadat konkrétní IP adresu brány.

Vytvořte síť

Zkontrolujte, zda jsou všechny informace správné, a poté klikněte na kartu „Podrobnosti“ podsítě. Zaškrtněte políčko „Povolit DHCP“. Do pole „Přidělovací zásoby“ zadejte počáteční a konečnou hodnotu vydaných adres oddělených čárkami bez mezery. Například 192.168.201.10,192.168.201.200. Naše adresy můžete použít jako DNS servery, nebo si můžete vzít jakékoli jiné. Adresy se zapisují po jednom na řádek.

Naše adresy DNS pro Evropu:

  • 193.161.84.90
  • 188.226.189.38
  • 91.109.200.200
Vytvořte síť

Poté klikněte na tlačítko „Vytvořit“ a vytvořená síť se zobrazí v seznamu sítí.

Aby síť, kterou jste vytvořili, fungovala, musíte pro ni vytvořit a nakonfigurovat směrovač. V části „Projekt“„Síť“„Routery“ klikněte na tlačítko „Vytvořit router“.

„Routery“

V okně, které se otevře pro vytvoření routeru, musíte zadat název routeru (pamatujte na latinská písmena!), Například my_router_1. V poli „Stav správce“ vyberte hodnotu OTEVŘEN a v poli „Externí síť“ - hodnotu admin_floating_net a poté klikněte na tlačítko „Vytvořit router“.

Vytvořit router

Router se zobrazí v seznamu. Chcete-li pokračovat v nastavení, klikněte na jeho název.

Vytvořit router

Na stránce, která se otevře, vyberte kartu „Rozhraní“ a poté klikněte na tlačítko „Přidat rozhraní“.

Přidat rozhraní

V poli „Podsíť“ vyberte dříve vytvořenou síť a v případě potřeby zadejte IP adresu z vytvořeného rozsahu a poté klikněte na tlačítko „Odeslat“.

Přidat rozhraní

Tím je nastavení sítě dokončeno. Nyní můžete vytvořit svůj první virtuální stroj a nakonfigurovat pro něj pravidla zabezpečení.

2. Jak vytvořit instanci

Před vytvořením instance se doporučuje zkontrolovat dostupné prostředky, které můžete ve svém projektu použít. Chcete-li to provést, otevřete sekci „Compute“„Přehled“, na stránce, která se otevře, uvidíte „Omezit přehled“ vašich zdrojů.

Přehled

Všechny virtuální stroje, které jste vytvořili, si můžete prohlédnout v části „Compute“„Instance“. Chcete-li vytvořit instanci, otevřete sekci „Compute“„Obrázy“ a poté vyberte kartu „Veřejné“. Zde uvidíte seznam všech dostupných obrázků pro vytváření virtuálních strojů. Poté, co jste se rozhodli pro požadovaný obrázek instance, klikněte na tlačítko „Spustit“ naproti jeho názvu. V našem příkladu jsme použili obraz Debian 10.

Obrázy

V okně pro vytvoření instance, která se otevře, zapište požadovaný název virtuálního počítače do pole „Název instance“, které se také použije jako název hostitele, například Debian_test. Počet vytvořených instancí můžete zvýšit v poli „Počet“, v tomto případě jim budou přiřazeny příslušné indexy.

Název instance

V položce nabídky „Zdroj“ (vlevo) vyberte možnost „Vytvořit nový svazek“ a nastavte velikost oddílu. V případě potřeby můžete také změnit obrázek, na jehož základě bude virtuální stroj vytvořen.

Název instance

V položce nabídky „Typ“ musíte vybrat šablonu, na základě které budou vydány prostředky pro virtuální stroj. Pokud šablona překročí zdroje, které máte k dispozici, bude vedle ní vykřičník. Chcete-li vybrat šablonu, klikněte na tlačítko se znaménkem „+“ naproti ní.

Název instance

Pokud vytváříte instanci na základě obrazu Linuxu, musíte vytvořit klíčový pár — v části nabídky „Klíč“ vlevo. Pokud se tak nestane, nebudete se moci připojit k vytvořenému virtuálnímu počítači přes SSH. Existující klíčový pár můžete importovat pomocí tlačítka „Importovat klíč“. Pokud potřebujete vytvořit nový klíčový pár, klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“ a název uveďte latinskými písmeny, například debiankey3. Po vytvoření bude soubor s klíčem automaticky stažen vaším prohlížečem.

Název instance

Pouze pro Linux / Unix: pokud se plánujete připojit k virtuálnímu počítači prostřednictvím konzoly a nepotřebujete přístup SSH, pak v části „Konfigurace“ můžete do pole „Přízpůsobovací skript“ přidat následující skript:

#cloud-config

password: userpassword

chpasswd: { expire: False }

ssh_pwauth: True

Kde userpassword — vaše heslo pro připojení.

Název instance

Po dokončení změn klikněte na tlačítko „Spustit instanci“. Váš virtuální stroj se objeví v seznamu instancí a po chvíli se jeho stav změní na „Aktivní“. Dalším krokem je přiřadit vaší instanci bílou IP adresu. Chcete-li to provést, oproti názvu vaší instance vyberte v rozevírací nabídce položku „Přípojit plovoucí IP“.

Přípojit plovoucí IP

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „+“ pod položkou „IP adresa“.

Přípojit plovoucí IP

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Přidělit IP“, poté se vrátíte na předchozí stránku, kde se v rozevíracím seznamu „IP adresa“ zobrazí dostupná bílá IP adresa, kterou můžete přiřadit k portu vaší instance. Konfiguraci dokončíte kliknutím na „Přidružit“.

Uživatelské jméno pro instance Linuxu je stejné jako distribuce: debian pro všechny verze Debianu, fedora pro Fedoru atd.

Pokud je váš virtuální stroj založen na systému Windows, otevřete sekci „Compute“„Instance“ a klikněte na název příslušné instance. Na stránce, která se otevře, přejděte na kartu „Konzole“ a nakonfigurujte systém.

„Konzole“

Váš virtuální stroj v cloudu byl tedy úspěšně vytvořen, ale přístup k němu prostřednictvím SSH nebo RDP stále chybí. Chcete-li se připojit k instanci, musíte provést změny v aktuální skupině zabezpečení.

3. Jak spravovat skupiny zabezpečení

Chcete-li změnit pravidla skupiny zabezpečení — vytvořit nová a upravit stávající — otevřete sekci „Compute“„Přístup a zabezpečení“.

Klikněte na tlačítko „Správa pravidel“ vedle výchozího „default“ pravidla.

Přístup a bezpečnost

Na stránce, která se otevře, vyberte možnost „Přidat pravidlo“.

Přidat pravidlo

V okně, které se otevře, vyberte požadovaný parametr z rozevíracího seznamu „Pravidlo“: SSH pro Linux nebo RDP pro Windows.

Pozor! Zbytek polí změňte, pouze pokud jste si jisti potřebností těchto akcí.

Poté klikněte na tlačítko „Přidat“ a pravidlo se uloží.

Přidat pravidlo

Můžete vytvořit samostatné skupiny zabezpečení pro různé virtuální stroje. To lze provést přímo během vytváření instance v příslušné části nabídky. Kromě toho můžete změnit skupinu zabezpečení pro již vytvořené instance — v části „Compute“„Instance“. Chcete-li to provést, vyberte v rozevíracím seznamu vedle požadovaného počítače položku „Upravit bezpečnostní skupiny“.

Instance

Nyní se můžete snadno připojit k virtuálnímu počítači, který jste vytvořili pomocí SSH nebo RDP.

Pokud v našem datovém centru si pronajmete nebo umísťujete několik serverů, máte možnost je sloučit do jednotné uzavřené sítě založené na technologii Private VLAN (PVLAN).

Dva servery lze sloučit přímo pomocí ethernetového kabelu — tato služba je zdarma.

Pokud máte více než dva servery, které je třeba sloučit, budete potřebovat switche s vytvořením samostatné VLAN — tato služba je placená. Aktuální cenu připojení Private VLAN najdete ve vložkách Pronajmout server a Umístit server v části Další služby.

Upozorňujeme, že Private VLAN lze organizovat jak na portu 100 Mbit/s, tak s na portu 1 Gbit/s.

Ve výchozím nastavení má každý server dva síťové porty: LAN-0 a LAN-1. Jeden port se obvykle používá k přístupu k internet a na druhém lze nastavit Private VLAN, ale můžeme také nainstalovat dodatečné síťové karty, například pro agregaci portů do trunků LACP.

Pokud máte vysoce zatížený projekt (klastrové systémy, disková pole atd.), můžeme Vám nabídnout optické switche s porty až 10 Gbit/s dle individuálních podmínek.

Nastavení Private VLAN naši odborníci provádějí během dne. Pro objednávku služby napište na naši technickou podporu.

Pokud místo Vašich webových stránek prohlížeč zobrazuje následující text:

Your connection to this server has been blocked in this server's firewall.

You need to contact the server owner for further information.

Your blocked IP address is XXX.XXX.XXX.XXX

This server's hostname is YYY.YYY.YYY.YYY

kde XXX.XXX.XXX.XXX je vaše IP adresa, pak vás prosíme zkopírovat a odeslat tuto zprávu naší technické podpoře. Můžete také odeslat pouze IP adresu uvedenou ve zprávě a adresu Vašich webových stránek (Vaší domény). Zjistíme přesnou příčinu blokování vaší IP adresy a odblokujeme ji.

Pozor! Tato zpráva ukazuje, že z nějakého důvodu byla zablokována konkrétní IP adresa, ze které se pokoušíte přejít na své webové stránky. Samotné webové stránky nejsou blokovány a jsou přístupné z jiných IP adres.

Při práci s programem IPMI View během připojení ke konzole serveru se může vyskytnout chyba «Connection failed». Proli obnovení připojení k serveru, musíte postupovat takto:

  1. Ukončit program IPMI View.
  2. Přihlasit se do webového rozhraní řadiče IPMI se stejnými údaji (připomínáme, že webovou adresu IPMI a autorizační údaje najdete ve svém Osobním účtu a v dopise, který vám byl zaslán při poskytování přístupu k serveru).
  3. Přejiz na vložku Maintenance.
  4. V nabídce vlevo zvolte položku IKVM Reset a následně stiskněte tlačítko Reset.
  5. Ukončit webové rozhraní.
  6. Spustit program IPMI View a zkusit se znovu připojit k server.
Maintenance

Pozor! Tento postup nerestartuje samotný server, pouze řadič IPMI.

Aktuální verze programu IPMI View je k dispozici zde.

Při práci s klientem PuTTY pro vzdálený přístup v systému Windows může dojít k chybě způsobené nekompatibilitou formátů klíče:

Unable to use key file (OpenSSH SSH-2 private key (old PEM format))

Pro odstranění této chyby, musí být klíč převeden pomocí nástroje PuTTYgen. Stáhněte si nástroj přes web, otevřete jej a vyberte kartu "Conversions" v horním panelu. V nabídce, která se otevře, stiskněte tlačítko "Import key" a vyberte požadovaný klíč.

Import key

Pro konvertaci klíče po importu, klikněte na tlačítko "Save private key". Klíč bude uložen v novém formátu (.ppt) s vybraným názvem. Pokud je potřeba, můžete také nastavit heslo pro klíč.

Poté se můžete připojit s novým klíčem k vaším serverům nebo virtuálním strojům v našem datovém centru.

2 - 3 1 2 3

Příručky

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: