Pronájem rack stojanů 42U v Evropě

Bezpečné uložení a ochrana důvěrnosti dat

Pronajměte si rack od 569 € měsíčně

Cena zahrnuje

OK

KVM přístup bez omezení v čase a počtu připojení.

OK

Výběr: neomezený tok dat rychlostí 100 Mbps; 20 TB na 1 Gbps; 10 TB na 10 Gbps.

OK

Podrobné statistiky o vytíženosti internetového připojení.

OK

24-hodinová podpora a asistence při nahrazování klíčových dílů, doba odezvy SLA od 10 minut.

OK

32 IPv4 adresy a subnet /64 pro IPv6.

OK

Sklad v datovém centru pro uložení vašich náhradních dílů, nástrojů a příslušenství.

OK

SLA na úrovni TIER-3, záruka dostupnosti 99,982% internetového připojení a dodávky elektřiny.

OK

Vzdálená podpora - 1 hodina měsíčně.

OK

24-hodinový přístup do datového centra pro autorizované osoby.

OK

Přístupový klíč ke stojanu.

OK

Oznámení Vašich sítí pod naším AS.

OK

Statistics of electricity consumption.

OK

Statistika spotřeby elektřiny.

OK

IP adresy jsou uvedeny ve whitelistu a nejsou filtrovány jako spam.

OK

48-port gigabitový přepínač Cisco.

OK

Neomezené návštěvy datového centra, přístup do místnosti operátora pro práci se zařízením 24/7.

OK

Převzetí zásilek od kurýra a uložení ve skladu.

Individuální Služby

Individually

Možnost instalace kamerového systému.

Individually

Možnost přepnutí cloudu a hardwarového vybavení po dobu migrace z jednoho zařízení na jiné.

Individually

Schopnost fyzicky propojit libovolného poskytovatele v Praze, Amsterdamu, Frankfurtu.

Individually

Možnost vyhrazeného připojení ze stojanu do M9 v Moskvě nebo některých našich kanceláří v Rusku.

Individually

Možnost vytvoření stojanu s vysokou zátěží a výkonem až 12 kW.

Individually

Zvláštní podmínky pro umístění zařízení a farem pro těžbu kryptoměn.

Individually

Možnost nákupu zařízení za nízké ceny s naší zárukou a právem na výměnu v datovém centru.

Individually

Možnost převozu zařízení do České republiky bez jakýchkoliv problémů a byrokracie.

Individually

Možnost získání uzavřeného obvodu.

Individually

Hybridní řešení na míru (Housing, veřejný nebo privátní cloud, pronájem dedikovaných serverů).

Podpora

Podpora

Odborná technická podpora 24/7 v angličtině, češtině a ruštině.

Podpora

Systém správy a asistenční služby s řešením jakéhokoliv problému vyžadujícího vzdálený přístup.

Podpora

Dostupnost skladu s vlastním náhradním zařízením a komponent pro možnost okamžité výměny komponent serverů.

DC

Nepřetržitý přístup do datového centra autorizovaným pracovníkům 24/7.

DC

K dispozici speciální prostor pro instalaci a opravu zařízení s potřebnými nástroji a prostředím.

DC

Na vyžádání jsou k dispozici uzavřené krabice pro uložení vlastních dodatečných zařízení a nástrojů.

Bezpečnost

Videopozorování

Externí a interní kamerové systémy, centrální bezpečnostní služba u vstupu do budovy, policejní stanice ve vzdálenosti jednoho kilometru od budovy datového centra.

Bezpečnost

Elektronický přístupový systém a pevně stanovené postupy pro různé úrovně klientů, inženýrů, technických zaměstnanců a administrátorů vylučuje možnost neoprávněného vstupu do datového centra.

Bezpečnost

Plánované technické práce v prostoru datového centra se řídí přísnými pravidly.

Bezpečnost

Šifrovaný přenos dat.

Bezpečnost

Informování zákazníků v případech externích požadavků týkajících se jejich zařízení.

Bezpečnost

Zabavení zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí českých soudů v případě zahájení trestního řízení a odůvodněného podezření ze spáchání zločinu nebo zvlášť závažného zločinu. Za 10 let žádný takový případ nenastal.

Bezpečnost

Služby poradenství jak optimalizovat infrastrukturu s přihlédnutím k GDPR.

Bezpečnost

Služba „Red button“ pro nouzové vypnutí internetového připojení k zařízení přes SMS nebo telefonicky.

O datovém centru Host-telecom

OK

Pozemky, budova a infrastruktura jsou plně vlastněny společností Host-telecom.com, s.r.o.

OK

Datové centrum je jedním z nejspolehlivějších v České republice.

OK

Datové centrum je postaveno s souladu s požadavky na spolehlivost úrovně Tier III.

Klimatizace

Klimatizace přirozeným chladicím systémem s chladiči a vzduchovými výměníky na dobře vybavených místech v hlídaném nádvoří budovy datového centra.

Klimatizace

Ve serverových místnostech jsou dodržena všechna pravidla pro měření teploty a vlhkosti, stejně jako filtrace prachu.

Napájení

Datové centrum je poháněno čtyřmi nezávislými a vzájemně redundantními zdroji energie (dodávka od dvou nezávislých dodavatelů s inteligentním rozložením zatížení, systém záložních baterií UPS, dieselový agregát).

Napájení

Přepínání mezi zdroji dochází bez přerušení napájení serverů a síťových zařízení.

Požární bezpečnost

Datové centrum je vybaveno inteligentním systémem včasného zjišťování založeným na analýze kouře ve vzduchu, požárním hlášením se snímači kouře a teploty umístěnými v celém objektu.

Požární bezpečnost

Plynový hasicí systém umožňuje odstranění zdroje vznícení v minimálním možném čase, aniž by došlo k poškození zařízení. Během hašení plyn neškodí přítomným osobám a umožňuje práci.

Doplňkové služby

Extra

Doplňkové IP služby
2 € měsíčně.

Extra

Dodatečný zdroj na každý 1 kW
250 € měsíčně.

Extra

Dodatečná lišta zdrojů pro 8 výstupů
25 € měsíčně.

Extra

Vzdálená podpora
30 € za půl hodiny.

Extra

Montáž do stojanu
30 € na jednotku zařízení.

Extra

Dodatečný tok dat 1 TB
3 € měsíčně.

Extra

Neomezený port 1 Gbps
500 € měsíčně, instalace zdarma.

Extra

Neomezený port 10 Gbps
5 000 € měsíčně, instalace — 400 €.

Extra

Konzolový port konstantního přepínače
7 € měsíčně.

Často kladené dotazy

Přístup do datového centra je autorizovaným osobám umožněn v režimu 24/7.

Najdete nás na adrese: Pod Rafandou 906, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Pro přístup do datového centra u pracovníků technické podpory společnosti Host-telecom.com podat žádost o propustku. Žádost má obsahovat celé jména osob, které datové centrum navštíví. Udělená propustka je platná za podmínky předložení pasu/ jiného osobního identifikačního dokladu.

Přístup bude udělen pouze vlastníkům zařízení umístěného v datovém centru nebo jimi oprávněným osobám.

Jak určit oprávněné osoby:

  1. Oprávněné osoby lze uvést v dodatku ke Smlouvě.
  2. Oprávněným osobám lze vystavit notářsky ověřenou plnou moc, v níž budou specifikovány kroky, které lze provádět na zařízení zákazníka (dodávka a údržba, včetně výměny náhradních dílů). Originální plná moc nebo její ověřená kopie musí být předány technikovi v datovém centru.

Ano, pokud si přejete, stojan, který si pronajmete, může být zaplombován.

Těsnění se provádí pomocí číselných těsnění, jejichž počet je uveden v dvoustranném certifikátu. Dostanete jednu kopii, která zůstane v datovém centru.

Elektronický přístupový systém na různých úrovních, přísná pravidla a externí a interní kamerové systémy zajišťují bezpečnost datového centra a vašeho zařízení.

Navíc pro dodatečnou úroveň ochrany můžete utěsnit kryt víka, nebo ho upevnit. Číslo pečetě je uvedeno v dvoustranném certifikátu. Dostanete jednu kopii, druhá zůstane v datovém centru.

Nikoli, my nabízíme plně funkční řešení. Doplňkové služby jsou volitelné.

Faktury se vystavují 10 dní před koncem období. Platí-li se za rok, faktura se vystavuje za 12 měsíců s uplatněním slevy. Akceptujeme různé platební metody, včetně hotovostních i bezhotovostních plateb.

Kontaktujte nás!

+420 391 000 777

sales@host-telecom.com

Adresa: Pod Rafandou 906, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Navštivte naše datové centrum!

Ceny na webu jsou uvedeny v EUR bez DPH.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: