Někdy připojení k serveru prostřednictvím řadiče IPMI nemusí fungovat správně, i když se stále můžete přihlásit do operačního systému. V tomto případě můžete IPMI restartovat z OS – tzv. Cold Reset. Heslo IPMI můžete také resetovat pomocí nástroje IPMICFG pro OS Windows nebo balíčku IPMItool pro OS typu Unix.

Pokyny pro WINDOWS

Restartování řadiče IPMI pomocí Cold Reset

Přihlaste se do operačního systému serveru pomocí svého uživatelského jména a hesla. Poté si stáhněte archiv IPMICFG z oficiálního ftp serveru Supermicro.

Tato příručka používá verzi softwaru: 1.33.0 (název archivu: IPMICFG_1.33.0_build.210528.zip).

Dalším krokem je rozbalení souboru do kořenového adresáře disku C: vyvoláním kontextové nabídky pravým tlačítkem a výběrem položky "Extrahovat vše...".

V důsledku toho se na disku C:\ vytvoří složka s názvem IPMICFG_1.33.0_build.210528, kterou lze pro zjednodušení přejmenovat na IPMICFG.

Pozor! Syntaxe spustitelných příkazů v této příručce je uvedena s ohledem na přejmenování složky pomocí nástroje IPMICFG.

V dalším kroku spusťte příkazový řádek jako správce: klikněte pravým tlačítkem na ikonu Windows PowerShell na hlavním panelu a z kontextové nabídky vyberte možnost „Spustit jako správce“.

Na příkazovém řádku spusťte příkaz:

C:\IPMICFG\Windows\64Bit\IPMICFG-Win.exe –r -d

Dojde k restartu IPMI.

Tento proces bude trvat přibližně jednu minutu. Po dokončení úkolu se zobrazí upozornění „Done“, po kterém se můžete připojit k serveru pomocí IPMIview nebo webového rozhraní.

Jak obnovit heslo

Ke změně hesla potřebujete uživatelské ID. Zjistíte to pomocí příkazu:

C:\IPMICFG\Windows\64Bit\IPMICFG-Win.exe –user list

Sloupec ID uživatele obsahuje ID uživatele ADMIN, které je 2. Pokud potřebujete změnit heslo pro jiného uživatele, musíte vybrat ID patřící tomuto uživateli.

Získané údaje se použijí pro následující příkaz:

C:\IPMICFG\Windows\64Bit\IPMICFG-Win.exe –user setpwd 2 password

kde číslo 2 je ID uživatele ADMIN a password je nové heslo, které má být vytvořeno.

Zobrazí se zpráva "Done", která oznamuje, že příkaz byl dokončen a heslo bylo úspěšně změněno.

Pozor! Při vytváření hesla mějte na paměti, že jeho maximální délka se v různých verzích IPMI liší v počtu znaků:
 • Maximální velikost hesla v IPMI v1.5 je 16 znaků
 • Maximální velikost hesla v IPMI v2.0 je 20 znaků.
Důležité! Nastavte složité heslo, které obsahuje písmena a čísla. Doporučujeme používat heslo uvedené ve vašem osobním účtu.

Pokyny pro UNIX

Restartování řadiče IPMI pomocí Cold Reset

IPMI (Cold Reset) je možné restartovat v operačních systémech podobných UNIX s předběžnou instalací balíku IPMItool. V závislosti na distribuci se může instalace tohoto balíčku lišit, podívejte se prosím do dokumentace k vašemu OS.

V terminálu proveďte Cold Reset pomocí příkazu:

# ipmitool mc reset cold

Během provádění příkazu může dojít k následující chybě:

Could not open device at /dev/ipmi0 or /dev/ipmi/0 or /dev/ipmidev/0: No such file or directory

Chcete-li to opravit, spusťte následující příkazy:

# modprobe ipmi_msghandler
# modprobe ipmi_devintf
# modprobe ipmi_si

Poté znovu proveďte Cold Reset:

# ipmitool mc reset cold

V důsledku toho se zobrazí zpráva o úspěšném dokončení. Zpráva může vypadat odlišně v závislosti na operačním systému používaném na serveru. Zpráva může vypadat nějak takto:

Sent cold reset command to MC

Přístup by se měl objevit do 5 minut. V opačném případě kontaktujte naši technickou podporu a požádejte o pomoc s řešením tohoto problému.

Jak obnovit heslo

Pro změnu hesla potřebujete uživatelské ID. V systémech podobných UNIXu ji můžete zjistit pomocí příkazu:

# ipmitool user list

V důsledku toho se zobrazí tabulka, ve které je uvedeno ID uživatele:

ID uživatele ADMIN – 2.

Změňte heslo příkazem:

# ipmitool user set password <userid> [<password[]

Chcete-li resetovat heslo pro uživatele s názvem „ADMIN“, spusťte příkaz takto:

# ipmitool user set password 2 ourpassword

Číslo „2“ v tomto případě je ID uživatele a "ourpassword" je nové heslo.

Úloha dokončena, heslo aktualizováno.

V některých případech nemusí popsané metody fungovat. V takovém případě budete muset na chvíli vypnout a znovu zapnout server nebo vrátit IPMI zpět do továrního nastavení. Chcete-li toto provést, kontaktujte naši technickou podporu. Pracujeme nepřetržitě a jsme vždy připraveni poskytnout vám kvalifikovanou pomoc.

Odkazy SDK:

Příklad instalace SDK s použitím PHP composer:

cd public_html/
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
vi composer.json
{
	"require": {
		"php": "7.0.*",
		"php-opencloud/openstack": "^3.0",
		"aws/aws-sdk-php": "2.*"
	}
}

composer.phar install

Příklad použití Swift SDK, Keystone (Identity) V3:

swift.php
'https://storage-eu.eudc.cloud/v3',
'region' => 'RegionOne',
'user' => [
	'name' => 'your username',
	'password' => 'your password',
	'domain' => ['id' => 'default' ]
],
'scope' => [
	'project' => [
		'name' => 'your project name',
		'domain' => ['id' => 'default']
		]
	]
]
);

$identity = $openstack->identityV3();
$service = $openstack->objectStoreV1();

Příklad použití S3 Compatible:

s3.php
'your key',
'secret' => 'your secret',
'endpoint' => 'https://storage-eu.eudc.cloud',
'signature_version' => 'v2',
)
);

//Listing all S3 Bucket
$result = $client->listBuckets();
print_r($result);

// Create s3 bucket
$result = $client->createBucket(array('Bucket' => "ContainerName/"));
print_r($result);

// Upload file to s3 bucket
$body=file_get_contents("Filename");

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: support@host-telecom.com

 • Port FTP: 21
 • Port SFTP: 8022
 • Adresa: storage-eu.eudc.cloud
 • Uživatelské jméno / Uživatel: SWIFTPROJECT.SWIFTUSER

Pokud máte jeden projekt nebo chcete použít výchozí projekt, můžete zadat pouze: SWIFTUSER

Funkce úložiště vám umožňuje připojit se ke kontejnerům, ke kterým máte otevřený přístup (víceuživatelský přístup). Můžete zadat:

Uživatelské jméno / Uživatel; NÁZEV_PROJEKTU_VE_KTERÉM_JE_OTEVŘENÝ_PŘÍSTUP_DO_KONTEJNERU.SWIFTPROJECT.SWIFTUSER

Je nutné uvést název kontejneru, ke kterému máte otevřený přístup, ve formě složky /NÁZEV_KONTEJNERU.

Příklad: storage-eu.eudc.cloud/společná_práce

Nebo zadejte název kontejneru v nastavení klienta FTP: Directories - Remote Directory - / společná_práce

Server FTP pro úložiště má následující funkce:

 1. Možnost dokončení stahování souborů. Pokud bylo z nějakého důvodu stahování souborů přerušeno, můžete pokračovat v stahování souboru v režimu RESUME.
 2. Multithreading při načítání dat. Všechny objekty se načítají do několika vláken, a to několikrát zrychluje načítání.
 3. Režim uložení objektů neomezené velikosti (DLO - dynamic large object). Pokud stahujete soubory přes FTP do kontejneru backup, jsou vždy typu DLO. A pokud se při použití jakéhokoli klienta velikost objektu zobrazuje jako 0 bajtů, neznamená to, že je objekt prázdný. Skutečnosti je, že segmenty objektů jsou umístěny v jiné složce a za účelem úspory zásob serveru se velikost nepočítá.
 4. Režim úložiště objektů SLO (statická velikost objektů). Server FTP vytváří tyto objekty v jakýchkoli jiných než backup kontejnerech. Velikost takových objektů nesmí přesáhnout 64 GB.
 5. Z důvodu nutnosti segmentování velkých souborů (více než 1 GB) se pro segmenty vždy vytvoří dodatečný kontejner, který má v názvu postfix _segments nebo +segments.

Vše výše uvedené se týká pouze serveru FTP; u všech ostatních způsobů přístupu k úložišti se tyto funkce realizují jinými klienty.

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: support@host-telecom.com

Port HTTP/HTTPS: 80, 443

Veřejný přístup:

Obyčejný veřejný přístup (data přímo z disku, obcházeje cashe):

storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/

Vysokorychlostní veřejný přístup (data v cashe):

fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/

Pokud potřebujete zajistit vysokou rychlost načítání dat z úložiště, například obrázků pro web, můžete pro úložiště použít vysokorychlostní cashe:

http://fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/НАЗВАНИЕ_ФАЙЛА

Například:

http://fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/index.html

Data z cashe se vyžadují rychlostí až 10 Gb/s.

Doba pro uložení dat v cashe je 2 hodiny.

POZOR! Nepokoušejte se z cashe načítat soubory větší než 8 MB. Tím se rychlost nezvýší.

Stahování souborů a katalogů z úložiště jedním archivem

Chcete-li stáhnout soubory a/nebo katalogy z úložiště jedním souborem ve formátu zip, můžete použít službu stahování: https://upload-storage-eu.eudc.cloud/

Pro její použití je nutné na webovém panelu ovládání cloudovým úložištěm https://storage.eudc.cloud poskytnout veřejný přístup ke kontejneru, který chcete zveřejnit. Pokud kontejner nezveřejníte, službu nebude možné použit.

Po zveřejnění kontejneru, ze kterého plánujete stahování souborů jedním archivem, musíte přejít na adresu: https://upload-storage-eu.eudc.cloud/?project_name=ProjectName&path=/public/folder&include=filename*&exclude=filename*

Dostupné možnosti:

 • project_name - název projektu (povinné, pouze jeden parametr);
 • path - cesta, musí začínat názvem kontejneru (povinné, pouze jeden parametr);
 • include - šablona názvu. Pokud šablona funguje, bude tento objekt se ocitne ve výběru. Pokud seznam objektů obsahuje vložené objekty, například šablona 1* a název objektu je 1/2/3/test.txt, porovnán se šablonou bude název aaa.txt a cesta bude odhozena (není povinné, může být mnoho);
 • exclude - šablona názvu. Pokud šablona funguje, se neocitne ve výběru. Princip fungování je stejný jako u include (není povinné, může být mnoho);
 • name - název archivu (není povinné, pouze jeden parametr);
 • no_cache - nepoužívat rychlý cashe souborů k vytvoření archivu.

Například:

 • Stáhnout celý public kontejner jedním archivem: https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public
 • Stáhnout složku TEST jedním archivem: https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public/TEST
 • Stáhnout celý public kontejner, včetně php souborů, ale vyloučit ini.php https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public&include=*php&exclude=*ini.php

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: support@host-telecom.com

 • Port S3 Compatible API: 80, 443, 8080, 8443
 • Adresa: storage-eu.eudc.cloud

Příklad konfiguračního souboru:

.s3cfg

signature_v2 = True

host_base = storage-eu.eudc.cloud

host_bucket = storage-eu.eudc.cloud

access_key = 'access key'

secret_key = 'secret key '
	

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: mailto:support@host-telecom.com

Můžete nainstalovat libovolného klienta FUSE dostupného ve standardním úložišti téměř všech distribucí Linuxu nebo si stáhnout z git, například s3fs.

Příklad montování:

s3fs backup1c /backup1c -o passwd_file=/etc/.passwd-s3fs -o url=https://storage-eu.eudc.cloud -o use_path_request_style -o uid=99 -o gid=99 -o umask=000 -o allow_other -o use_cache=/tmp

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: mailto:support@host-telecom.com

 • Port SWIFT API: 80, 443, typ autorizace: Keystone (Identity) V3
 • Adresa: api-storage-eu.eudc.cloud
# Nastavení pro prostředí swift client:

#########
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=default
export OS_USER_DOMAIN_NAME=default
export OS_PROJECT_NAME=SWIFTPROJECT
export OS_USERNAME=SWIFTUSER
export OS_PASSWORD=SWIFTPPSWD
export OS_AUTH_URL=https://api-storage-eu.eudc.cloud/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export PS1='[\u@\h \W(SWIFTPROJECT:SWIFTUSER)]$ '
#########

Příklady:

swift stat

swift list

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: mailto:support@host-telecom.com

Při vytváření virtuálního stroje kromě výběru ze seznamu hotových obrazů operačních systémů máte možnost importovat vlastní šablonu. Hlavní požadavek: musí obsahovat nainstalované ovladače podporující virtualizaci OpenStack.

Podrobné informace o přípravě šablon a seznam již hotových obrázů nejčastěji používaných operačních systémů naleznete zde.

Chcete-li importovat šablonu operačního systému, přejděte na položku COMPUTE > OBRÁZY a klikněte na tlačítko VYTVOŘIT OBRÁZ.

VYTVOŘIT OBRÁZ

V okně, které se otevře, zadejte název obrázu. Kliknutím na tlačítko CHOOSE FILE stáhněte obrazový soubor ze svého zařízení.

Doporučujeme vybrat jako formát zaváděcího obrazu „QCOW2 — emulátor QEMU“, ušetříte tak místo ve svém úložišti obrázů.

Nemusíte specifikovat architekturu, ale minimální systémové požadavky — velikost disku a paměti RAM — je žádoucí nastavit.

Doporučujeme nezaškrtávat položku VEŘEJNÉ — znamená to, že se váš obráz zobrazí v seznamu veřejných obrázů a ostatní uživatelé cloudu jej mohou používat.

Položka CHRÁNĚNO znamená, že obraz nebude možné odstranit ze systému. Pokud se obáváte nechtěného odstranění obrázu, můžete tuto položku označit zaškrtnutím. Můžete kdykoli nainstalovat nebo odstranit toto zaškrtnutí v nabídce úpravy obrazu, pokud budete muset tuto šablonu dále chránit nebo odstranit.

Po vyplnění všech požadovaných polí klikněte na tlačítko VYTVOŘIT OBRÁZ a nahrajte šablonu operačního systému do prostředí OpenStack.

VYTVOŘIT OBRÁZ

Stažený obraz se zobrazí v části COMPUTE > OBRÁZY ve vložce PROJEKT.

PROJECT

Další informace o vytváření instancí z obrázů najdete v příručce „Virtuální datové centrum: Začátek práce“.

Připojení konzoly k cloudové instanci v prostředí OpenStack se provádí pomocí systému VNC (Virtual Network Computing).

Chcete-li otevřít VNC konzolu, přejděte na „Výpočetní zdroje“„Instance“, dále v rozbalovací nabídce naproti požadované instanci vyberte položku „Konzole“.

Vyberte položku „Konzole“

Tato akce vás přenese na záložku „Konzole“ vaší instance, kde se otevře obrazovka vzdáleného přístupu. Další možnost — můžete kliknout na název požadované instance a poté přejít na záložku „Konzole“ na stránce, která se otevře.

Chcete-li usnadnit práci s konzolou, můžete ji otevřít v samostatném okně. Chcete-li to provést, přejděte na odkaz „Klikněte zde pro zobrazení pouze konzoly“. Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Pokud se chcete připojit k instanci s operačním systémem založeným na Linuxu/Unixu, mějte na paměti: ve standardních bitových kopiích není přístup k heslu a protokol SSH se používá k přihlášení pomocí vytvoření klíčového páru.

Klíče SSH můžete připojit ke konkrétní instancí pouze ve fázi vytváření virtuálního počítače a nelze je v budoucnu změnit. Proto doporučujeme, abyste soukromý klíč uložili na bezpečném a zabezpečeném místě.

Chcete-li vytvořit pár klíčů SSH, přejděte na položku „Výpočetní zdroje“„Přístup a zabezpečení“ a otevřete záložku „Klíče“. Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“.

Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“

V okně, které se otevře, zadejte název dvojice klíčů a potvrďte jeho vytvoření.

Enter a name for your key pair and confirm its creation.

Prohlížeč vás vyzve k automatickému stažení privátného klíče SSH.

Chcete-li přiřadit instanci již vytvořené klíče, v procesu vytváření nového virtuálního stroje přejděte do části nabídky „Klíč“ a klikněte na tlačítko „+“ vedle požadovaného páru klíčů v seznamu dostupných klíčů. Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Můžete také přidat nové klíčové dvojice přímo v procesu vytváření instance, více informací o tom naleznete v naší příručce „Virtuální datové centrum: začátek práce“.

Cloudový Compute můžete klonovat bez její zastavení. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

1. Vytvoření snapshotu

Tato metoda je vhodná pro případy, kdy nepotřebujete odstranit původní instanci.

Chcete-li vytvořit snapshot, vyberte v rozevírací nabídce naproti instance, která má být klonována, položku „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

V okně, které se otevře, zadejte název snapshotu a klikněte na tlačítko „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

Tato akce vás automaticky přesměruje do sekce „Compute“„Obrazy“. V sekce „Projekt“ se zobrazí snímek vaší instance. V rozevírací nabídce naproti názvu instance vyberte položku „Spustit“.

Spustit

Otevře se okno vytvoření instanci, kde můžete vytvořit virtuální stroj na základě právě vytvořeného snapshotu.

Otevře se okno vytvoření instanci

Přečtěte si více o vytváření a nastavení instancí z obrazů zde.

Pozor! Původní disk a samotný snapshot nelze odstranit, pokud existují další disky založené na tomto snapshotu. Pokud je třeba původní disk odstranit, použijte další metodu.

2. Použití snapshotu

Tato metoda je vhodná pro případy, kdy potřebujete odstranit původní virtuální stroj a zahrnuje vyložení svazků jako rezervní kopie nebo zálohy.

Přejděte do části „Compute“„Svazky“, naproti požadovanému svazku v rozevírací nabídce vyberte možnost „Vytvořit snapshot“.

Vytvořit snapshot

V okně, které se otevře, zadejte název snapshotu a klikněte na tlačítko „Vytvořit snapshot svazku (vynutit)“.

Vytvořit snapshot svazku (vynutit)

Budete automaticky přesunuti na kartu „Snapshoty svazku“ ve stejné sekci „Compute“„Svazky“, zde se v seznamu zobrazí právě vytvořený snapshot. V rozevírací nabídce naproti snapshotu vyberte možnost „Vytvořit svazek“.

Vytvořit svazek

V okně, které se otevře, vyplňte požadovaná pole a klikněte na tlačítko „Vytvořit svazek“.

Vytvořit svazek

Disk, který jste vytvořili, se objeví na kartě „Svazky“ se stavem „Dostupné“.

Dostupné

Pokud potřebujete vytvořit velký počet klonů, měli byste vytvořený svazek uložit jako obrázek, k tomu vyberte položku rozevírací nabídky „Nahrát do obrazu“ naproti vybranému svazku.

Nahrát do obrazu

V okně pro nahrávání svazku do obrazu, které se otevře, zadejte název obrazu a nastavte formát disku. Doporučujeme zvolit formát disku „QCOW2 — emulátor QEMU“, což mírně zmenší využité místo v úložišti obrazu.

QCOW2 — emulátor QEMU

V sekci „Compute“„Obrazy“, v sekce „Projekt“ se zobrazí obraz vaší instance, na jehož základě můžete vytvořit své virtuální stroje. Přečtěte si více o vytváření instancí z obrázků v našem průvodci.

Projekt

Můžete také vytvořit zálohu — prostřednictvím položky nabídky „Vytvořit zálohu“ naproti vámi vytvořenému svazku.

Vytvořit zálohu

V okně, které se otevře, zadejte název zálohy a klikněte na tlačítko „Vytvořit zálohu svazku“.

Vytvořit zálohu svazku

Vytvořená záloha se zobrazí v sekce Zálohy svazku. Chcete-li z této kopie vytvořit jeden nebo více disků, klikněte v rozevírací nabídce naproti požadované kopii na položku „Obnovit zálohu“.

Obnovit zálohu

V okně, které se otevře, vyberte v rozbalovací nabídce „Vybrat svazek“ položku „Vytvořit nový svazek“ a klikněte na tlačítko „Obnovit zálohu svazku“.

Obnovit zálohu svazku

Nová jednotka se zobrazí v seznamu. Můžete jej připojit pomocí dalšího svazku k jiné sekce Compute nebo na základě něj vytvořit novou instanci.

Nová jednotka se zobrazí v seznamu

Po stažení rezervní kopie nebo vytvoření zálohy lze snapshot a původní svazek pro zálohu a rezervní kopii v případě potřeby odstranit.

Zdrojová instance a její zdrojový svazek jsou nezávislé na zálohách a obrazech a lze je také v případě potřeby odstranit.

1 - 31 2 3

Příručky

POSUNOUT NAHORU

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: