Pro média

Naším posláním je rozvíjet úspěšné a efektivní podnikání, které nabízí profesionální IT infrastrukturu pro úkoly našich klientů v optimálním poměru cena-kvalita.

Kontakty pro média

Komerční návrhy, dotazy týkající se případné účasti Společnosti na různých akcích, reklamě, sponzoringu nebo charitativní pomoci prosím zašlete na adresu pr@host-telecom.com.

Tiskové zprávy

Příručka pro používání loga Host-telecom.com

Logo Host-telecom.com

Raster logo Stáhnout
Inverzní rastr Stáhnout
Monochromatický rastr Stáhnout
Invertovaný monochromatický rastr Stáhnout
Vektorové logo Stáhnout
Invertovaný vektor Stáhnout
Monochromatický vektor Stáhnout
Invertovaný monochromatický vektor Stáhnout

Zkrácená verze loga

Raster logo Stáhnout
Inverzní rastr Stáhnout
Monochromatický rastr Stáhnout
Invertovaný monochromatický rastr Stáhnout
Vektorové logo Stáhnout
Invertovaný vektor Stáhnout
Monochromatický vektor Stáhnout
Invertovaný monochromatický vektor Stáhnout

Podmínky použití logo Host-telecom.com

Tato pravidla upravují, do jaké míry můžete použít logo patřící Host-telecom.com, s.r.o. (dále - Host-telecom.com).

 1. Použití loga Host-telecom.com představuje seznámení a přijetí těchto Podmínek.
 2. Použití loga Host-telecom.com třetími stranami je možné bez nákladů pouze pro nekomerční účely umístěním loga na webové stránky nebo v mobilní aplikaci s povinným dodržováním níže uvedených ustanovení. V tomto případě by mělo být spolu s logem umístěno přímé spojení na stránky Host-telecom.com.
 3. Jakékoliv zpracování loga je zakázáno, včetně: překladu, rozdělení na části, zkreslení, použití loga nebo jeho části jako součásti jiných log, obchodních jmen, sloganů a dalších věcí.
 4. Je zakázáno umístit logo Host-telecom.com na zdroje, které neodpovídají zákonným požadavkům, mimo jiné včetně:
  • nepřesné informace o Host-telecom.com a/nebo službách/produktech/produktech Host-telecom.com;
  • viry a jiné škodlivé složky;
  • materiály porušující autorská práva a výhradní práva třetích osob;
  • informace diskreditující čest, důstojnost nebo obchodní pověst společnosti Host-telecom.com nebo třetích stran;
  • další informace/materiály, jejichž šíření je zakázáno právními předpisy České republiky nebo jiných zemí.
 5. Pokud umístíte logo Host-telecom.com, nemůžete vytvořit dojem o spolupráci Host-telecom.com s jinou společností (osobou)/sdružením osob, pokud není s Host-telecom.com dohodnuto jinak.
 6. Tato pravidla mohou být změněna společností Host-telecom.com. Při používání loga Host-telecom.com se ujistěte, že se řídíte aktuálním vydáním Pravidel, které je zveřejněno na této stránce webu Host-telecom.com.
 7. V případě porušení těchto Pravidel má Host-telecom.com právo žádat o ochranu svých oprávněných zájmů donucovacím orgánům včetně soudu.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: