O datovém centru Host-telecom.com

OK

Pozemky, budova a infrastruktura jsou plně vlastněny společností Host-telecom.com, s.r.o.

OK

Datové centrum je jedním z nejspolehlivějších v České republice.

OK

Datové centrum je postaveno s souladu s požadavky na spolehlivost úrovně Tier III.

Klimatizace

Klimatizace přirozeným chladicím systémem s chladiči a vzduchovými výměníky na dobře vybavených místech v hlídaném nádvoří budovy datového centra.

Klimatizace

Ve serverových místnostech jsou dodržena všechna pravidla pro měření teploty a vlhkosti, stejně jako filtrace prachu.

Napájení

Datové centrum je poháněno čtyřmi nezávislými a vzájemně redundantními zdroji energie (dodávka od dvou nezávislých dodavatelů s inteligentním rozložením zatížení, systém záložních baterií UPS, dieselový agregát).

Napájení

Přepínání mezi zdroji dochází bez přerušení napájení serverů a síťových zařízení.

Požární bezpečnost

Datové centrum je vybaveno inteligentním systémem včasného zjišťování založeným na analýze kouře ve vzduchu, požárním hlášením se snímači kouře a teploty umístěnými v celém objektu.

Požární bezpečnost

Plynový hasicí systém umožňuje odstranění zdroje vznícení v minimálním možném čase, aniž by došlo k poškození zařízení. Během hašení plyn neškodí přítomným osobám a umožňuje práci.

Bezpečnost

Videopozorování

Externí a interní kamerové systémy, centrální bezpečnostní služba u vstupu do budovy, policejní stanice ve vzdálenosti jednoho kilometru od budovy datového centra.

Bezpečnost

Elektronický přístupový systém a pevně stanovené postupy pro různé úrovně klientů, inženýrů, technických zaměstnanců a administrátorů vylučuje možnost neoprávněného vstupu do datového centra.

Bezpečnost

Plánované technické práce v prostoru datového centra se řídí přísnými pravidly.

Bezpečnost

Šifrovaný přenos dat.

Bezpečnost

Informování zákazníků v případech externích požadavků týkajících se jejich zařízení.

Bezpečnost

Zabavení zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí českých soudů v případě zahájení trestního řízení a odůvodněného podezření ze spáchání zločinu nebo zvlášť závažného zločinu. Za 10 let žádný takový případ nenastal.

Bezpečnost

Služby poradenství jak optimalizovat infrastrukturu s přihlédnutím k GDPR.

Bezpečnost

Služba „Red button“ pro nouzové vypnutí internetového připojení k zařízení přes SMS nebo telefonicky.

Podpora

Podpora

Odborná technická podpora 24/7 v angličtině, češtině a ruštině.

Podpora

Systém správy a asistenční služby s řešením jakéhokoliv problému vyžadujícího vzdálený přístup.

Podpora

Dostupnost skladu s vlastním náhradním zařízením a komponent pro možnost okamžité výměny komponent serverů.

DC

Nepřetržitý přístup do datového centra autorizovaným pracovníkům 24/7.

DC

K dispozici speciální prostor pro instalaci a opravu zařízení s potřebnými nástroji a prostředím.

DC

Na vyžádání jsou k dispozici uzavřené krabice pro uložení vlastních dodatečných zařízení a nástrojů.

Kontaktujte nás!

+420 391 000 777

sales@host-telecom.com

Adresa: Pod Rafandou 906, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Navštivte naše datové centrum!

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: