ZÁSADY DŮVĚRNOSTI

Respektujeme vaše právo chránit osobní údaje

Poslední revidované datum: 11.09.2018 14:17

1. ÚVOD

Česká soukromá společnost s ručením omezeným Host-telecom.com, s.r.o., místo registrace: Česká republika, Pod Rafandou 906, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále, jen Host-telecom.com), poskytuje webhosting, registraci doménového jména a související produkty a služeb.

Nabízení různých vysoce kvalitních produktů a služeb svým předplatitelům (dále jen «Předplatitelé») a návštěvníci («Návštěvníci») (společně «Uživatelé»), společnost Host-telecom.com snaží poskytovat nejvyšší úroveň ochrany dat.

Pro společnost Host-telecom.com důvěrnost a bezpečnost dat uživatelů je nanejvýš důležitá. Host-telecom.com se zavazuje chránit data, která nám poskytujete.

Odkazy v této Zásadě na «Host-telecom.com», «my», «nás» nebo «naše» znamenají společnost Host-telecom.com, která odpovídá za ochranu vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů (dale, jen «Provozovatel osobních údaje»).

Tato Zásada ochrany osobních údajů (dále jen «Zásady») popisuje postup zpracování informací, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci оsoby (dále jen «Osobní údaje») uvedené na Stránkách, fórech a v našich mobilních aplikacích (dále jen «Platforma»).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a Dohodou o pravidlech pro výměnu důvěrných informací mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA způsobem stanoveným Ministerstvem obchodu USA, Evropskou komisí a švýcarskou správou.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: gdpr@host-telecom.com.

2. OBECNÉ ZÁSADY. DŮVĚRNOST

Společnost Nost-telecom.com se zavázala zpracovávat všechna osobní data, dodržovat obecné zásady zpracování dat:

 • legálně, spravedlivě a transparentně s ohledem na subjekt údajů (legalita, spravedlnost a transparentnost);
 • shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje pouze pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a dále je nezpracovávat způsobem neslučitelným s těmito účely (omezení účelu);
 • zajistit, aby Osobní údaje byly dostatečné, relevantní a pro účely, pro které jsou zpracovávány (minimalizace poskytovaných údajů);
 • zajistit přesnost Osobních údajů a v případě potřeby jejich relevanci (přesnost);
 • zajistit uchovávání Osobních údajů ve formě, která umožní zjistit totožnost subjektu údajů nejdéle to, co je nezbytné pro zpracování osobních údajů (omezení doby uchovávání);
 • zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje řádnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, za použití vhodných technických nebo organizačních opatření (integrita a důvěrnost).

Všechny informace uložené na Platformě Host-telecom.com jsou přísně důvěrné. Všechny informace jsou bezpečně uloženy a dostupné pouze kvalifikovanému a pověřenému personálu.

3. INFORMACE KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

3.1. Informace, které nám poskytnete

Informace potřebné k použití Platformy Host-telecom.com

Žádáme a shromažďujeme následující osobní informace o vás, když používáte platformu Host-telecom.com. Tyto informace jsou nezbytné pro řádné provedení dohod uzavřených mezi vámi a námi, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti. Absence jakýchkoli těchto údajů nebo rozhodnutí o vymazání nebo námitce proti zpracování takových údajů může vést k deaktivaci vašeho účtu Host-telecom.com.

 • Informace poskytnuté při registraci účtu. Když se zaregistrujete na Host-telecom.com, žádáme, abyste uvedli minimum informací - e-mailovou adresu a heslo. V některých zvláštních případech vás žádáme o poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno a příjmení, důkaz totožnosti, kontaktních údaje. Tyto informace jsou vyžadovány, pokud žádáte o registraci názvu domény, a jsou označeny jako informace ve službě WHOIS.
 • Přihlašovací údaje. Shromažďujeme přihlašovací a e-mailová data od Googlu a e-mail od Facebooku.
 • Ověření totožnosti. V souladu s pravidly založená společností Správa doménových jmen a IP adres («CANN»), před registrací nového doménového jména, může Host-telecom.com shromažďovat informace k ověření vaší identity (například váš cestovní pas, občanský průkaz, platný řidičský průkaz nebo jiné dokumenty v souladu s požadavky nebo rozhodné právo).
 • Platební údaje. Abychom mohli objednat a používat funkce platformy Host-telecom.com (jako je webhosting, registrace doménového jména), můžeme požadovat, abyste poskytli určité finanční informace, aby se usnadnilo zpracování plateb. Využíváme služby třetích stran (zpracovatel plateb), proto neshromažďujeme a neukládáme informace o kreditní kartě (přijímáme informace o stavu platby a ukládáme pouze poslední 4 číslice kreditní karty).
 • Komunikace, chatování, zasílání zpráv. Když kontaktujete Host-telecom.com (pomocí okna obecného požadavku), shromažďujeme informace o vašem odvolání a veškeré informace, které se rozhodnete poskytnout nebo zveřejnit. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, můžeme přistupovat k informacím uvedeným ve vašem účtu Host-telecom.com, historii nákupu atd.
 • Informace o žadatelích. Shromažďujeme také informace, které nám poskytujete, odpovědí na jakékoli volné místo e-mailem nebo jinak. Další informace naleznete v části 5 níže.

Můžete nám také poskytnout informace, když vyplníte formulář, vyhledáváte, aktualizujete nebo přidáváte informace do svého účtu Host-telecom.com, odpovídáte na ankety, zveřejňujete zprávy na fórech komunity, účastníte se propagačních akcí nebo využíváte jiných funkcí hostitelské platform Host-telecom.com.

Host-telecom.com zpracovává informace, které nám poskytujete, z následujících právních důvodů:

 • váš souhlas vyjádřený v dobrovolném zasílání a vyplňování vašich osobních údajů v registračních formulářích, e-mailem, v okně žádosti nebo přihlášky atd .; a
 • uzavření a provádění smluvních smluv a závazků mezi Host-telecom.com a Uživatelem;
 • realizace legitimních zájmů Host-telecom.com jako Provozovatele osobních údajů a správce Platformy Host-telecom.com;
 • plnění zákonných povinností, který se vztahuje na Host-telecom.com, mimo jiné včetně pravidel ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois

Rezervace vyloučení odpovědnosti

Prosím buďte opatrní a držet se alespoň tyto minimální požadavky chcete-li chránit své osobní údaje:

 • Nezahrnujte do předmětu žádosti ani do názvu souboru vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, osobní identifikační číslo, datum narození, číslo bankovního účtu, číslo karty, další konkrétní (důvěrné) údaje atd.
 • neuvádějte v textu žádostí, e-mailů nebo podobných dopisů svůj osobní kód, číslo platební karty a další finanční informace a údaje, informace o zdravotním stavu, informace o rodinném příslušníkovi ani jiná konkrétní (důvěrná) data a
 • ujistěte se že ostatní osobní údaje jsou uvedeny pouze v rozsahu, v jakém což je nezbytné pro účely, pro které byl dopis zaslán, nebo žádost zaslána.

Právo na smazání vašich údajů

Můžete kdykoli přistupovat a upravovat, aktualizace nebo smažte své kontaktní údaje po přihlášení do svého účtu na platformě Host-telecom.com.

Upozorňujeme, že svůj e-mail můžete smazat pouze tehdy, když deaktivujete svůj účet Host-telecom.com. Chcete-li deaktivovat svůj účet, pošlete žádost na adresu gdpr@host-telecom.com a dostanete další pokyny.

3.2. Informace, které shromažďujeme při používání platformy

Pokud používáte platformu Host-telecom.com nebo nás přímo kontaktujete prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu, můžeme shromažďovat informace, včetně osobních údajů o službách, které používáte a jak je používáte.

Tyto informace jsou nezbytné pro řádné provedení smlouvy mezi vámi a námi, abychom mohli plnit zákonné závazky a přihlížet k našemu oprávněnému zájmu na schopnosti poskytovat a zlepšovat funkčnost platformy Host-telecom.com.

S vaším souhlasem

 • Údaje o geografické poloze. Pro vaše pohodlí shromažďujeme informace o vaší přibližné poloze určené údaji, jako je vaše IP adresa. Tato data lze shromažďovat pouze přístupem na platformu Host-telecom.com pomocí vašeho zařízení.

Automatický sběr dat

 • Protokolovat data a informace o zařízení. Při přístupu na hostitelskou platformu automaticky shromažďujeme data protokolu a informace o zařízení. Při přístupu a používání platformy Host-telecom.com automaticky shromažďujeme data protokolu a informace o zařízení, i když jste si nevytvořili Účet Host-telecom.com nebo nejste přihlášeni. Tyto informace zahrnují, ale nejsou na ně omezeny, adresu internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazové / výstupní stránky, operační systém, datum / čas a / nebo údaje o kliknutí.
 • Sledovací technologie a soubory cookie. Používáme soubory cookie, oznámení o chybách, značky, skripty a další podobné technologie, jako jsou kódy CI (sledování kliknutí), ISC (sledování zdroje) a ITC (kódy sledování produktu). Rovněž automaticky shromažďujeme informace o operačním systému zařízení, modelech telefonu, ID zařízení a zákaznickém čísle. Další informace o používání těchto technologií naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Informace o použití. Pomocí nástroje s názvem Google Analytics shromažďujeme informace o vašich interakcích s platformou Host-telecom.com (které stránky navštěvujete, například stránky nebo obsah, který prohlížíte, vyhledávací dotazy, vaše objednávky a další akce na hostitelské platformě). Výsledkem je, že Google, Inc. nastaví ve vašem webovém prohlížeči trvalý soubor cookie, aby vás při příštím návštěvě tohoto webu identifikoval jako jedinečného uživatele. Další informace naleznete na stránce Google.

Host-telecom.com zpracovává tyto informace z následujících právních důvodů:

 • váš souhlas;
 • uzavření a provádění smluvních smluv a závazků mezi Host-telecom.com a Uživatelem;
 • realizace oprávněných zájmů Host-telecom.com jako Provozovatele osobních údajů a správce Platformy Host-telecom.com.

4. JAK POUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Používáme, ukládáme, kombinujeme a zpracováváme informace o vás, včetně osobních údajů, k poskytování, porozumění, zlepšování a vývoji platformy Host-telecom.com, vytváření a udržování spolehlivého a bezpečného prostředí a dodržování našich zákonných povinností.

 • Identifikace. Osobní identifikační údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem identifikace uživatele, využití služeb a registrace doménového jména. Tyto informace mohou být navíc použity k poskytnutí podpory uživatelům, k poskytnutí informací o připravovaných aktualizacích nebo vylepšeních, o změnách jakýchkoli Podmínek používání (včetně dodatků k těmto Zásadám), jakož i dalších důležitých informací.
 • Vytváření a údržba spolehlivého prostředí. Ověřujeme nebo ověřujeme pravost poskytnutých informací nebo identifikačních údajů (jako je identifikační číslo, e-mailová adresa nebo telefonní čísla).

  Shromážděné informace také používáme k detekci a prevenci podvodů, spamu, zneužívání, bezpečnostních incidentů a dalších nezákonných a škodlivých aktivit.

 • Zůstaňte ve spojení. Informace o použití dat, zařízení, operačních systémů používáme k diagnostice problémů s našimi servery, ke správě naší Platformy, k zastavení používání nástrojů vývojové sady / OS ke stanovení charakteristik hlavních uživatelů, abychom mohli optimalizovat naše aplikace a služby a provést proces prohlížení. a nakupování příjemnější.
 • Personalizace reklamy a marketingu. Abychom poskytovali cílené a zajímavé nabídky, provádíme profilování dat na základě vašich charakteristik, chování a preferencí (na základě informací, které nám poskytnete, vašich interakcí s platformou Host-telecom.com a jejími uživateli, informací získaných od třetích stran a vašich údajů historie vyhledávání). V souladu s výsledky zasíláme různé nabídky, průzkumy, soutěže, reklamní sdělení, marketing, reklamu a další informace, které by vás mohly zajímat v závislosti na vašich preferencích (včetně informací o Host-telecom.com nebo společných nabídkách, kampaních a službách naši partneři nebo přidružené subjekty).
 • Odesílání zpráv o službách a platbách. Host-telecom.com vás také může kontaktovat a poskytnout důležité informace o našich službách nebo jejich použití. Můžeme vám například zaslat oznámení (prostřednictvím kteréhokoli z dostupných komunikačních kanálů), pokud je poskytování určitých Služeb dočasně pozastaveno z důvodu údržby; Odpověď na vaši žádost o podporu nebo e-mail zašleme vám připomenutí nebo varování o nadcházejících nebo opožděných platbách při vašem aktuálním nebo nadcházejícím předplatném; zasílejte žádosti o zneužití týkající se vašeho hostovacího plánu nebo vás informujte o významných změnách našich služeb. Tento typ komunikace je nezbytný, proto nemůžete odmítnout přijímat takové zprávy o službě a platbě, s výjimkou případů, kdy již nejste uživatelem Host-telecom.com (což lze provést deaktivací vašeho Účtu).
 • Registrace domény. V některých jurisdikcích nebo v souladu s ICANN nebo konkrétními registry musí být informace o registraci názvu domény veřejně dostupné prostřednictvím vyhledávání WHOIS. Databáze WHOIS - je veřejně přístupná databáze, která ukládá informace o registraci názvu domény pro konkrétní název domény, jmenný server (servery) odkazované na název domény a datum, kdy byl název domény vytvořen a jeho platnost vyprší. Informace o registraci názvu domény, které poskytnete, jsou uloženy na Host-telecom.com a jsou veřejně dostupné prostřednictvím vyhledávání WHOIS. Host-telecom.com může v souladu s požadavky ICANN převést vaše informace o registraci doménového jména na poskytovatele úschovy třetích stran. Uživatelé mohou čas od času dostávat dotazy, které vyplývají z vyhledávání ve veřejně přístupné databázi WHOIS jinými společnostmi nebo jednotlivci. Jakékoli takové žádosti nebo e-maily nepocházejí od Host-telecom.com a Host-telecom.com neodpovídá za použití informací z databáze WHOIS třetími stranami. Host-telecom.com podléhá pouze pravidlům a požadavkům ICANN. Podrobnější informace naleznete na: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois.
 • Komunikace s vámi. Abychom vás informovali o vašem Účtu, vyřešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, shromáždili provize nebo dlužné částky, získali svůj názor prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zaslali aktualizace o naší společnosti, nebo v případě potřeby vás kontaktovali, aby zajistili dodržování předpisů naše uživatelská smlouva, příslušné vnitrostátní zákony a veškeré dohody, které s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás můžeme kontaktovat e-mailem, telefonem, textovou zprávou a portálem.

5. ODPOVĚĎ NA VAKANCII

Host-telecom.com zve všechny kvalifikované uchazeče o práci, aby se ucházeli o některou z volných pracovních pozic zasláním svých kontaktních údajů a životopisů («Informace o uchazečích o zaměstnání») prostřednictvím příslušného formuláře žádosti o zaměstnání na našem webu nebo jiným způsobem, který nám poskytnete.

Chápeme, že důvěrnost je pro naše uchazeče zásadní a zavazujeme se, že nezveřejňujeme informace o uchazečích a nepoužíváme je pouze za účelem náboru zaměstnanců na Host-telecom.com a její skupině společností (včetně identifikace žadatelů, hodnocení jejich žádostí, přijímání rozhodnutí a komunikace s uchazeči o zaměstnání telefonicky nebo písemně).

Host-telecom.com může ukládat informace o uchazečích nejvýše jeden rok po uzavření nabídky. Shromažďujeme tyto informace pro posouzení uchazečů o další pozice na Host-telecom.com; můžeme tyto informace použít pro žadatele jako referenční informace pro budoucí aplikace, které zanechají; a pokud je žadatel najat - pro další pracovní a obchodní účely související s prací na Host-telecom.com.

Pokud jste dříve zaslali své informace o žadateli na adresu Host-telecom.com, ale nyní jej chcete získat, aktualizujte nebo odeberte z našich systémů, kontaktujte nás na adrese: gdpr@host-telecom.com.

6. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Naše platforma používá automatizovaný systém rozhodování a profilování. Při profilování dat zohledňuje náš algoritmus následující klíčové faktory:

 • informace, které poskytujete;
 • Vaše interakce s Platformou Host-telecom.com;
 • informace získané od třetích stran;
 • historii vyhledávání;
 • historii vašich minulých transakcí, nároků, stížností, recenzí;
 • frekvence nákupů;
 • další informace získané pomocí naší Platformy.

Naše automatizované systémy analyzují váš obsah v Účtu a na platformě Host-telecom.com a poskytují personalizované nabídky produktů, jako jsou individuální výsledky vyhledávání, individuální reklama, detekce podvodů.

Právo na protest

Pokud si uživatel přeje změnit své preference a namítat proti zpracování osobních údajů, může tuto příležitost kdykoli využít podle pokynů pro zrušení předplatného v přijatém e-mailu.

Pokud jsou informace zpracovávány na základě oprávněných zájmů Host-telecom.com, má uživatel právo proti takovému zpracování námitek. Taková námitka však může vést k uzavření Účtu / profilu.

7. PŘÍMÝ MARKETING. PROFIL PRO PŘÍMÝ MARKETING

Při vytváření účtu na naší Platformě můžete odmítnout přijímat různé nabídky přímo na váš e-mail, telefon nebo na váš Účet. Posíláním různých nabídek nebo zpravodajů používáme poskytnuté kontaktní údaje a vaše preference pro přímý marketing.

Takové nabídky přímého marketingu mohou být v závislosti na vašich preferencích personalizovány s ohledem na jakékoli další informace, které poskytujete (například polohu, informace o profilu na sociálních sítích, historii nákupu atd.), Nebo je můžeme shromažďovat nebo generovat od ostatních zdroje, jak je popsáno níže.

Právo na protest

Pokud si uživatel přeje změnit své preference a odvolat svůj souhlas s přímým marketingem, může tuto příležitost kdykoli využít podle pokynů pro zrušení předplatného v přijatém e-mailu.

Zejména můžete také odvolat svůj specifický souhlas s používáním vašeho profilu a dalších dat analyzovaných automatizovanými systémy pro přímý marketing zasláním e-mailu na adresu: gdpr@host-telecom.com.

Z našeho zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na speciální odkaz ve spodní části našeho e-mailového zpravodaje.

Odběr od nás můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu: gdpr@host-telecom.com.

8. POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSTATNÍ ÚČELY

 • Vývoj platformy. Používáme data včetně veřejné zpětné vazby provádět výzkum a vývoj pro další rozvoj naší platformy, poskytovat vám a ostatním uživatelům lepší, intuitivnější a personalizované služby, které podporují růst registrovaných uživatelů.
 • Zákaznická podpora. Používáme data pomoci vám a vyřešit problémy. Data (včetně vaší komunikace) používáme k vyšetřování, řešení a řešení stížností a problémů (jako jsou chyby).
 • Souhrnné nápady. Používáme data vytvářet souhrnné nápady. Vaše data používáme ke shromažďování a sdílení nápadů, které vás neidentifikují.
 • Bezpečnost a vyšetřování. Používáme data zajistit bezpečnost, zabránit podvodům a vést vyšetřování. Vaše data používáme (včetně vašich zpráv), pokud to považujeme za nezbytné k zajištění bezpečnosti nebo vyšetřování možných podvodných činností nebo jiného porušení našich uživatelských Podmínek nebo těchto Zásad a / nebo pokusů poškodit naše Uživatele.

9. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme a přijímáme vaše osobní údaje od vás (včetně vašeho zařízení), jakož i z následujících zdrojů:

 • provozovatelé sociálních sítí (jako je Facebook, Google atd.);
 • Poskytovatelé služeb třetích stran, dodavatelé a naši partneři;
 • další legální zdroje.

10. UCHOVÁVÁNÍ A MAZÁNÍ

Vaše osobní údaje zpravidla ukládáme po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy mezi vámi a námi a pro splnění našich zákonných povinností.

Pokud chcete, abychom přestali používat vaše osobní údaje, musíte požádat o vymazání vašich osobních údajů a zavřít svůj účet na Host-telecom.com.

Po deaktivaci Účtu budeme i nadále ukládat následující údaje, abychom splnili platné právní požadavky (jako je daň, účetnictví, právní výkaznictví, POD atd.) po dobu stanovenou těmito právními požadavky:

 • profil s personalizovanými informacemi (změníme vaši e-mailovou adresu na adresu user@deleted.com, vymažeme vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje), například o zakoupených službách, přihlašovacích údajích, platebních informací atd.

Také si všimněte že můžeme v takových případech (např. po deaktivaci vašeho Účtu na adrese Host-telecom.com) dále ukládat některé vaše osobní údaje:

 • tak dlouho prozatím je to v našich oprávněných obchodních zájmech, jako je identifikace a prevence podvodů a zvýšení bezpečnosti. Pokud host-telecom.com pozastaví váš Účet Host-telecom.com z bezpečnostních důvodů, můžeme z tohoto účtu Host-telecom.com uložit určité informace, takže v budoucnu nebude muset uživatel vytvářet nový Účet v Host-telecom.com;
 • do té míry, ve kterých je nutné dodržovat naše zákonné povinnosti. Host-telecom.com může ukládat část vašich informací pro daňové účely, právní zprávy a závazky provádět audit;
 • příspěvky na fórech nebo jiné veřejně dostupné informace mohou zůstat veřejné na platformě Host-telecom.com i po deaktivaci vašeho Účtu Host-telecom.com. Nicméně informace, které jste autorem těchto informací, budou smazány. Některé kopie vašich informací (například záznamy v deníku) mohou navíc zůstat v naší databázi, ale budou personalizovány;
 • protože chráníme platformu Host-telecom.com před náhodnými nebo škodlivými ztrátami a zničení dat, zbývající kopie vašich osobních údajů nelze z našich záložních systémů po omezenou dobu odstranit;
 • údaje o registraci názvu domény - v době psaní této politiky, pro registraci domény, musíme poskytnout osobní informace o vlastníkovi domény; tyto informace jsou zobrazeny v databázi WHOIS a jsou veřejně dostupné. Další informace naleznete na adrese: https://www.icann.org/registrants.

11. PŘENOS DAT A VYUŽITÍ DALŠÍCH SLUŽEB

Při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů můžeme data převádět na různé třetí strany.

Vaše osobní údaje převedeme společnostem, organizacím nebo jednotlivcům, mimo naši skupinu společností po obdržení příslušného souhlasu od vás.

11.2. Kde zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje uživatele mohou být uloženy, zpracovány a uloženy společností Host-telecom.com, našimi autorizovanými přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb v České republice, ve Velké Británii, Nizozemsku nebo na Kypru, jakož i v jiných jurisdikcích, pokud je to nezbytné pro řádné poskytování našich služeb a / nebo podle zákona (další podrobnosti viz níže).
 • Informace o uchazečích budou uloženy, zpracovány a uloženy v České republice, v místě (místech) volné pozice a případně v bezpečném cloudovém úložišti poskytovaném našimi Dalšími službami.
 • Host-telecom.com, s.r.o. se sídlem v České republice, která je členem EU a poskytuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů rezidentů členských států EU.
 • přidružené společnosti a poskytovatelé služeb Host-telecom.com, které ukládají nebo zpracovávají vaše osobní údaje jménem host-telecom.com, zavázat se na základě smlouvy k jejímu zachování a ochraně v souladu s průmyslovými normami a bez ohledu na jakékoli právní požadavky, které poskytují nižší úroveň ochrany, která se může vztahovat na jejich jurisdikci.
 • Údaje o registraci doménového jména a identifikační údaje jsou předávány třetím stranám v souladu s pravidly ICANN. Více informací naleznete na adrese: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois

Můžeme přenášet informace, což neumožňuje založit osobnost pro přístup veřejnosti, stejně jako naši partneři - vydavatelé, inzerenti. Například můžeme veřejně sdílet informace, abychom ukázali trendy v celkovém využívání naší platformy.

V případě naší fúze, reorganizaci, akvizici nebo prodeji, budeme i nadále zajišťovat důvěrnost jakýchkoli osobních údajů a budeme o tom informovat všechny dotčené uživatele.

Dohoda o pravidlech pro výměnu důvěrných informací mezi EU a SSA. Při poskytování hostitelských služeb a dalších služeb lze osobní údaje předávat příjemcům dat, registroványch ve třetích zemích a smluvní strana dohody o pravidlech pro výměnu důvěrných informací mezi EU a Spojenými Státy Americkými.

V určitých situacích může být od Host-telecom.com požadováno zveřejnění osobních údajů v reakci na legitimní vládní žádosti, jiné příslušné orgány, včetně případů, kdy je nezbytné dodržovat vnitrostátní bezpečnostní požadavky nebo donucovací orgány, a zveřejní taková data, pokud to umožňují místní zákony na ochranu dat.

Povinnosti lokalizace dat. Pokud žijete v jurisdikci, která ukládá povinnosti lokalizovat data nebo požadavek ukládat a zpracovávat data v zemi (tj. Vyžaduje, aby osobní údaje jejích obyvatel byly uloženy v rámci teritoriálních hranic této jurisdikce), a tato skutečnost bude nám známa, můžeme vaše osobní údaje ukládat v takových teritoriálních hranicích, pokud to od nás vyžaduje zákon.

Berete na vědomí, že tím můžeme pokračovat v shromažďování, ukládat a používat vaše osobní údaje na jiných místech.

Cílení, reklama. Cílení, reklama. Používáme také Facebook, Google a další reklamní a marketingové nástroje. Měli byste si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb. Další informace o cílené reklamě, vašich právech na neúčast a dalších právech na příslušných webových stránkách těchto poskytovatelů služeb, naleznete: https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads.

11.3. Funkce sociálních sítí

Naše služby zahrnují určité funkce a widgety sociálních sítí, funkce jednotného přihlášení, jako například «Přihlásit se přes Facebook» nebo «Zaregistrovat se pomocí Google», tlačítko «Líbí se» s Facebookem, tlačítko «Sdílet» nebo jiné interaktivní mini -programy («Funkce sociálních sítí»). Funkce sociálních médií mohou shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa nebo informace o stránce, kterou navštívíte na našem webu, a mohou také nastavit soubory cookie, aby jim umožnily správnou funkci. Funkce sociálních sítí jsou hostovány organizacemi třetích stran nebo přímo v našich službách. Vaše interakce s funkcemi sociálních sítí třetích stran se řídí jejich příslušnými zásadami.

Vaše osobní údaje poskytneme vládním orgánům bez vašeho předchozího souhlasu, pouze pokud pokud nám zákon vyžaduje poskytování informací, včetně právních opatření na ochranu našich práv, a také v případech, kdy jsme přesvědčeni, že přístup, použití, uchovávání, zveřejnění nebo zveřejnění informací je přiměřeně nutné k dosažení souladu s příslušnými zákony, nařízeními, soudní vymáhání nebo vymáhání žádosti vlády, zajištění souladu s příslušnými smluvními podmínkami, včetně vyšetřování možných porušení, odhalování, předcházení nebo jiné řešení problémů s podvody, bezpečnostní nebo technické problémy.

12. BEZPEČNOST

Host-telecom.com zavedl bezpečnostní opatření, určené k ochraně osobních údajů, které nám poskytujete, včetně fyzických, elektronická a procedurální opatření. Mimo jiné nabízíme protokol HTTPS pro bezpečný přístup do většiny oblastí našich služeb. Pravidelně také sledujeme naše systémy kvůli možným zranitelnostem a útokům a pravidelně hledáme nové způsoby a služby třetích stran, abychom dále zlepšili zabezpečení našich služeb a chránili soukromí našich návštěvníků a uživatelů.

Bez ohledu na opatření a úsilí, provedené Host-telecom.com nemůžeme a nezaručujeme absolutní ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů nebo jakéhokoli jiného obsahu uživatele, který stáhnete, publikujete nebo jinak sdílíte s Host-telecom.com nebo jinou osobou.

Doporučujeme proto, abyste pro svůj účet nastavili silná hesla a vyhýbali se nám ani jiné osobě poskytovat důvěrné informace, jejichž zveřejnění podle vašeho názoru může způsobit vážné nebo nenapravitelné poškození.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti našich služeb, můžete nás kontaktovat na adrese: gdpr@host-telecom.com

13. VAŠE PRÁVA

Máte řadu práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů, včetně:

 • právo na přístup k informacím, které o vás zpracováváme;
 • právo na opravu nesprávných / nepřesných informací o vás;
 • právo přenášet všechny nebo část shromážděných informací o vás na vás nebo jiného provozovatele údajů, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů; s omezeními stanovenými ve všeobecném nařízení EU o ochraně osobních údajů);
 • Právo smazat všechna data, která se vás týkají. Uživatelé mohou požadovat, aby byla data bez zbytečného odkladu vymazána legálně, například pokud data již nejsou potřebná pro účel, pro který byla shromážděna, nebo když byla data nezákonně zpracována;
 • Právo omezit zpracování dat. Uživatelé mohou pro legitimní účely získat od provozovatele právo omezit zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud se zpracování provádí na základě oprávněných zájmů, jakož i v případech uvedených výše v této politice:
  • použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Použití vašich osobních údajů k profilování pro účely přímého marketingu.

Některá z výše uvedených práv lze snadno použít, tj. kdykoli můžete přistupovat a upravovat, aktualizovat nebo měnit svá data, odmítat přijímat zprávy od nás a našich partnerů kontaktováním naší podpůrné služby.

Pokud proti zpracování osobních údajů nesouhlasíte, pokud je zpracování provedeno v oprávněných zájmech, pečlivě zvážíme takovou žádost, což může vést k uzavření nebo deaktivaci vašeho účtu.

Uživatelé mají právo podat stížnost u národní agentury pro ochranu údajů ve své zemi pobytu, pokud by mohla být porušena jejich práva. Doporučujeme však, abyste se pokusili dosáhnout mírového řešení možného sporu tím, že nás nejprve kontaktujete.

14. SOUHLAS S TOUTO POLITIKOU

Předpokládáme, že všichni Uživatelé Platformy Host-telecom.com tento dokument pečlivě přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Pokud někdo s těmito zásadami nesouhlasí, neměl by používat naše webové stránky a mobilní aplikace. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny v našich zásadách a informovat o tom, jak je popsáno v části 14. Další používání webu Host-telecom.com a mobilních aplikací znamená přijetí revidované zásady.

Tato politika je nedílnou součástí smluvních podmínek serveru Host-telecom.com.

Než použijeme informace k jiným účelům, než které jsou uvedeny v těchto zásadách, požádáme vás o souhlas.

15. KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě jakýchkoli dotazů nebo komentářů souvisejících s těmito Zásadami ochrany osobních údajů kontaktujte na adresu: gdpr@host-telecom.com.

16. POUŽITÍ POLITIKY

Naše Zásady se vztahují na všechny služby nabízené námi a našimi přidruženými společnostmi, kromě služeb, na které se vztahují individuální zásady ochrany osobních údajů, které tyto zásady nezahrnují.

Naše Zásady se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů nebo webů, které se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání, webů, které mohou zahrnovat naše služby, nebo jiných webů souvisejících s našimi službami.

17. APLIKACE ZMĚN

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Jakékoli změny Zásad zveřejníme na našem webu, a pokud jsou změny významné, můžeme zvážit poskytnutí vizuálních oznámení (včetně, u některých služeb, e-mailových oznámení o změnách Zásad).

18. DALŠÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se údajů shromážděných serverem Host-telecom.com nebo způsobu, jakým je používáme, kontaktujte prosím úředníka pro ochranu údajů na výše uvedených kontaktních údajích.

POSUNOUT NAHORU

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: