Jak se připojit ke cloudovému úložišti pomocí HTTP/HTTPS

Jak se připojit ke cloudovému úložišti pomocí HTTP/HTTPS

Port HTTP/HTTPS: 80, 443

Veřejný přístup:

Obyčejný veřejný přístup (data přímo z disku, obcházeje cashe):

storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/

Vysokorychlostní veřejný přístup (data v cashe):

fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/

Pokud potřebujete zajistit vysokou rychlost načítání dat z úložiště, například obrázků pro web, můžete pro úložiště použít vysokorychlostní cashe:

http://fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/НАЗВАНИЕ_ФАЙЛА

Například:

http://fast-storage-eu.eudc.cloud/v1/AUTH_IDXXXXX/public/index.html

Data z cashe se vyžadují rychlostí až 10 Gb/s.

Doba pro uložení dat v cashe je 2 hodiny.

POZOR! Nepokoušejte se z cashe načítat soubory větší než 8 MB. Tím se rychlost nezvýší.

Stahování souborů a katalogů z úložiště jedním archivem

Chcete-li stáhnout soubory a/nebo katalogy z úložiště jedním souborem ve formátu zip, můžete použít službu stahování: https://upload-storage-eu.eudc.cloud/

Pro její použití je nutné na webovém panelu ovládání cloudovým úložištěm https://storage.eudc.cloud poskytnout veřejný přístup ke kontejneru, který chcete zveřejnit. Pokud kontejner nezveřejníte, službu nebude možné použit.

Po zveřejnění kontejneru, ze kterého plánujete stahování souborů jedním archivem, musíte přejít na adresu: https://upload-storage-eu.eudc.cloud/?project_name=ProjectName&path=/public/folder&include=filename*&exclude=filename*

Dostupné možnosti:

  • project_name - název projektu (povinné, pouze jeden parametr);
  • path - cesta, musí začínat názvem kontejneru (povinné, pouze jeden parametr);
  • include - šablona názvu. Pokud šablona funguje, bude tento objekt se ocitne ve výběru. Pokud seznam objektů obsahuje vložené objekty, například šablona 1* a název objektu je 1/2/3/test.txt, porovnán se šablonou bude název aaa.txt a cesta bude odhozena (není povinné, může být mnoho);
  • exclude - šablona názvu. Pokud šablona funguje, se neocitne ve výběru. Princip fungování je stejný jako u include (není povinné, může být mnoho);
  • name - název archivu (není povinné, pouze jeden parametr);
  • no_cache - nepoužívat rychlý cashe souborů k vytvoření archivu.

Například:

  • Stáhnout celý public kontejner jedním archivem: https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public
  • Stáhnout složku TEST jedním archivem: https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public/TEST
  • Stáhnout celý public kontejner, včetně php souborů, ale vyloučit ini.php https://upload-storage-eu.eudc.cloud?project_name=ProjectName&path=/public&include=*php&exclude=*ini.php

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: support@host-telecom.com

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: