Virtuální datové centrum: vzdálený přístup k virtuálnímu počítači

Virtuální datové centrum: vzdálený přístup k virtuálnímu počítači

Připojení konzoly k cloudové instanci v prostředí OpenStack se provádí pomocí systému VNC (Virtual Network Computing).

Chcete-li otevřít VNC konzolu, přejděte na „Výpočetní zdroje“„Instance“, dále v rozbalovací nabídce naproti požadované instanci vyberte položku „Konzole“.

Vyberte položku „Konzole“

Tato akce vás přenese na záložku „Konzole“ vaší instance, kde se otevře obrazovka vzdáleného přístupu. Další možnost — můžete kliknout na název požadované instance a poté přejít na záložku „Konzole“ na stránce, která se otevře.

Chcete-li usnadnit práci s konzolou, můžete ji otevřít v samostatném okně. Chcete-li to provést, přejděte na odkaz „Klikněte zde pro zobrazení pouze konzoly“. Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Režim celé obrazovky ukončíte kliknutím na šipku „Zpět“ v prohlížeči.

Pokud se chcete připojit k instanci s operačním systémem založeným na Linuxu/Unixu, mějte na paměti: ve standardních bitových kopiích není přístup k heslu a protokol SSH se používá k přihlášení pomocí vytvoření klíčového páru.

Klíče SSH můžete připojit ke konkrétní instancí pouze ve fázi vytváření virtuálního počítače a nelze je v budoucnu změnit. Proto doporučujeme, abyste soukromý klíč uložili na bezpečném a zabezpečeném místě.

Chcete-li vytvořit pár klíčů SSH, přejděte na položku „Výpočetní zdroje“„Přístup a zabezpečení“ a otevřete záložku „Klíče“. Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“.

Klikněte na tlačítko „Vytvořit klíč“

V okně, které se otevře, zadejte název dvojice klíčů a potvrďte jeho vytvoření.

Enter a name for your key pair and confirm its creation.

Prohlížeč vás vyzve k automatickému stažení privátného klíče SSH.

Chcete-li přiřadit instanci již vytvořené klíče, v procesu vytváření nového virtuálního stroje přejděte do části nabídky „Klíč“ a klikněte na tlačítko „+“ vedle požadovaného páru klíčů v seznamu dostupných klíčů. Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Zde můžete také importovat pár klíčů ze zařízení.

Můžete také přidat nové klíčové dvojice přímo v procesu vytváření instance, více informací o tom naleznete v naší příručce „Virtuální datové centrum: začátek práce“.

POSUNOUT NAHORU

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: