Politika řešení stížností

Česká soukromá společnost s omezenou odpovědností Host-telecom.com, s.r.o., místo registrace: Česká Republika, Pod Rafandou 906, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen "Host-telecom.com"), poskytuje webhostingové služby, registrace doménového jména, a taky souvisejících produktů a služeb.

V tomto dokumentu je popsán seznam možných stížností na služby, pronajatých Zákazníkem od Host-telecom.com, a také popisuje počínání Host-telecom.com při jejich získávání.

1. Stížnosti

1.1 V případě zjištění skutečnosti přijetí stížností (problémů) na služby pronajaté Zákazníkem, Host-telecom.com dává čas na vyřešení tohoto nároku (6 až 12 hodin v závislosti na druhu problému).

1.2. Host-telecom.com má právo okamžitě zablokovat porty, odchozí internetový traffic (provoz), nebo IP-adresy služeb bez předchozího upozornění Zákazníka.

1.3. Po blokování, zákazník obdrží oznámení o stížnosti na autorizovaný e-mail a souhlasí s tím, že musí odpovědět na ní po dobu stanovenou v oznámení. Po tom sám eliminuje důvody stížnosti a přijímá opatření k omezení takového zneužití v budoucnu, o čemž také zavazuje informovat Host-telecom.com.

1.4. Pokud zákazník obdrží 3 (tři) nebo více stejného typu stížností ve lhůtě jednoho měsíce za jednu ze služeb objednaných zákazníkem, přístup ke službám bude mít zákazník zcela zablokován a/nebo data, ktérá jsou uložená v účtu, budou smazány bez možnosti obnovení s volitelným upozorněním nebo bez něj. Výjimku tvoří stížnosti na spam, kdy služba může být uzamčena po druhé stížnosti stejného typu, a také stížnosti na použití botnetu, kdy je služba/y jsou blokovány okamžitě bez možnosti jejich obnovení.

1.5. Seznam možných stížností a opatření ze strany technické podpory Host-telecom.com viz níže:

Upozornění týkající se trojských virů.

Přijetí takového upozornění znamená, že služba se používá k šíření spamu pomocí viru ("Trojan").
Doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

Upozornění týkající se rozesílání spamu z konkrétní IP adresy.

Upozornění znamená, že spam je odeslán z určité IP adresy.
Doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

IP #. #. #. # přidán do SBL

Upozornění znamená, že prostřednictvím služby se provádí úmyslný (nebo ne) "brutfors" - útok nebo odchozí útok DoS/DDoS.
Doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, jsou 2 hodiny.

Phishing

Tato stížnost znamená, že webové stránky zákazníka jsou záměrně (nebo ne) používány k phishingu.
Pokud služba technické podpory se ujistí, že zákazník sám umístil phishingové stránky pomocí služby Host-telecom.com. služba bude zablokována bez možnosti obnovení.
Jindy doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

Phishingové přesměrování

Stížnost znamená, že služba se používá k přesměrování provozu na phishingové stránky.
Po obdržení takové stížnosti zákazník obdrží upozornění na problém a zablokuje veškerý odchozí provoz.
Doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

Otevřený rekurzivní převodník slouží k útoku

Tato stížnost znamená, že služba je používána s otevřeným rekurzivním konvertorem DNS.
Pokud služba technické podpory se ujistí, že zákazník sám nainstaloval škodlivý software na server, služba bude nenávratně zablokována.
Jindy doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

Porušení autorských práv

Tato stížnost znamená, že autorská práva týkající se obsahu zveřejněného prostřednictvím služeb Host-telecom.com. byly porušeny.
Host-telecom.com nemá právo samostatně rozhodovat o uspokojení takových stížností třetích stran. Osoba, která se domnívá, že materiál, který je zveřejněn na webových stránkách zákazníka, porušuje práva této osoby (zejména právo na ochrannou známku, obchodní název, jiné duševního vlastnictví, organizace, neziskové organizace nebo státní orgán), musí podat stížnost pouze prostřednictvím příslušným soudním a donucovacím orgánem nebo příslušné organizace (organizace, které mají stejná práva, vzhledem k povaze své činnosti a smlouvy).
Tato stížnost se nejčastěji vyskytuje na projektech, jako jsou: torrenty, webové stránky online kin, stránky pro prodej replik značek, stránky s obsahem pro dospělé.

Po obdržení Host-telecom.com stížností ze strany příslušných orgánů, zákazník bude mít 12 hodin na vyřešení toho to problému. Pokud zákazník tuto stížnost ignoruje, po uplynutí stanovené lhůty bude služba zablokována.

Více informací o tom naleznete našich Zásadách ohledně porušování autorských práv a nezákonného používání ochranných známek.

Pokus o hacknutí

Toto upozornění znamená, že web byl napaden. Často útočníci mají zájem o přístup k poště pro rozesílání spamu.
Doba, která bude poskytnuta zákazníkovi k zodpovězení a nápravě situace, je 12 hodin.

Zranitelnost

Toto upozornění znamená, že web má řadu kritických zranitelností. To neohrozí zákazníka blokováním služeb, ale vyžaduje pozornost pro další stabilní provoz služby. Kromě toho mohou zranitelnosti způsobit výskyt jednoho nebo více typů zneužití popsaných výše.
* Při obdržení stížnosti související s mailing-spamem, podpora Host-telecom.com může zablokovat porty, které jsou zodpovědné za odesílání pošty, ale také zablokovat IP adresu pro službu, přidáním jej do blacklistu.
** Při získávání stížností týkajících se phishingových webů, DoS/DDoS útoky a rekurzivním převodem DNS, technická podpora Host-telecom.com může zablokovat porty, které jsou zodpovědné za přístup ke službám, a také pozastavit odchozí provoz.

2. Spam (SPAM)

2.1. Zákazník je informován a rozumí, že pro organizaci hromadné korespondence s pomocí e-mailové služeby z Host-telecom.com, musí mu být poskytnut odkaz na přihlašovací formulář metodou dvojitého potvrzení (Double Opt-In) nebo webové stránky, s jejichž pomocí adresy pro zasílání byly/budou shromažďovány, a potvrdit legitimitu původu adres v databázi v korespondenci se na zákaznickou podporu.

2.2. V případě zjištění skutečnosti, že se šíří spam ze zdroje zákazníka pomocí služby Host-telecom.com, Host-telecom.com je oprávněn okamžitě zablokovat porty, které jsou zodpovědné za odesílání e-mailů nebo IP adresa, ze které je fixováno zasílání spamu, a to bez předchozího upozornění Zákazníka.

2.3. Po blokování, zákazník bude oznámen o porušení na autorizovanou poštovní adresu a zavazuje se odstranit příčiny rozesílání spamu po dobu 12 hodin, a také přijmout opatření na potlačení takových činů v budoucnosti, a také se zavazuje informovat Host-telecom.com e-mailem.

2.4. Host-telecom.com doporučuje zákazníkovi používat podpisy DKIM, SPF záznamy a další způsoby, aby došlo ke snížení spamových bodů jeho zpráv.

2.5. K spamu patří:

  • distribuce reklamních informací a dalších propagačních materiálů zákazníkům bez předchozího souhlasu příjemce, včetně e-mailů, které obsahují odkaz na web a vyzývají ho k návštěvě;
  • zapsání e-mailové adresy do seznamu občasné rozeslání, a to bez předchozího souhlasu držitele adresy (pokud je získání zpráv je předpokladem pro registraci na webu, pak musí být uživatel jasně informován o tom, že před tím, než poskytne svá data, i ve zprávách, odeslaných systémem, je popsán způsob, jak odstranit adresu ze seznamu rezesílání);
  • pravidelné zasílání zpráv, které neobsahují popis, jak odstranit adresu ze seznamu rezesílání;
  • rozesílání zákazníkem dalších zpráv a obchodních návrhů pochybné povahy (například schéma "pyramid", systém příjmů na internetu, "dopisy štěstí", atd.);
  • podpora pořádání nevyžádaných rozesílání, propojení serverů a podsítí s nevyžádanou poštou, technická podpora serverů a domén DNS, které se používají pro tento účel.

E-mailová adresa pro zneužití

abuse@host-telecom.com

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: