Placené a bezplatné certifikáty SSL: jak si správně vybrat

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol, který zajišťuje bezpečné spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. Certifikáty SSL se používají k ověřování webových stránek a šifrování dat. Existují v placené i bezplatné verzi.

Portmapper (portmap, rpcbind) je služba vzdáleného volání procedur Open Network Computing. Dynamicky převádí čísla služeb vzdáleného volání procedur (například NIS nebo NFS) na čísla portů TCP/UDP.

Služba odesílá zprávy RPC broadcast na portu 111. Tuto specifickou funkci portmapper lze využít k provedení útoku DDoS. Protokol UDP umožňuje podvržení IP adresy. Útočníci tak mohou posílat malé požadavky na portmapper s použitím IP adresy oběti. V důsledku toho bude server při příjmu takových požadavků odesílat všechny odpovědi na adresu oběti v mnohem větším objemu. Takové množství provozu ze služby silně zatěžuje infrastrukturní zdroje — servery a síťová zařízení, což následně může vést k neschopnosti nebo zpoždění zpracování požadavků od běžných uživatelů, což je účelem útoku DDoS.

Jak zkontrolovat aktivitu portmapper

Chcete-li zkontrolovat, zda na VPS nebo dedikovaném serveru používáte portmapper, použijte utilitu rpcinfo, která spustí dotaz RPC a zobrazí registrované služby RPC. Kontrolovat můžete lokální vzdálené hosty.

Chcete-li zkontrolovat lokálního hosta, spusťte příkaz rpcinfo:

Chcete-li zkontrolovat vzdáleného hosta, zadejte jeho adresu, například za klíčem -p. Při použití klíče -s se výstup zobrazí ve zkrácené podobě. Příklad výstupu příkazu rpcinfo s klíči -p a -s:

Možnosti utility rpcinfo najdete v nápovědě, kterou lze vyvolat příkazem man rpcinfo (také man rpcbind).

Kontrolu lokálního hosta lze navíc provést pomocí utility ss (netstat). Použití a popisy klíčů pro tento utility lze rovněž nalézt v nápovědě man. Níže je uveden příklad (záhlaví příkazu je pro přehlednost přidáno zvlášť):

Jak vypnout portmapper

Chcete-li zakázat a odebrat portmapper (rpcbind) při startu systému v distribucích, které používají systemd, jako jsou Debian, RHEL, Ubuntu, CentOS, Fedora, Gentoo atd., spusťte příkaz systemctl stop rpcbind.service:

Poté zastavte soket příkazem systemctl stop rpcbind.socket.

Pomocí příkazů systemctl disable rpcbind.service a systemctl disable rpcbind.socket jej odstraníte z automatického spouštění.

Pokud používáte spouštěcí skripty v souboru /etc/init.d, můžete službu zastavit příkazem /etc/init.d/rpcbind stop.

V distribucích založených na Debianu ji můžete z autostartu odstranit pomocí příkazu update-rc.d -f rpcbind remove.

V distribucích RedHat jej můžete odstranit pomocí příkazu chkconfig rpcbind off.

Po vypnutí služby portmapper a spuštění příkazu rpcinfo se zobrazí chybové hlášení:

Jak omezit připojení k portmapper

Pokud službu portmapper stále potřebujete, můžete k ní omezit přístup například tak, že povolíte připojení pouze určitým IP adresám. To lze provést pomocí síťového filtru omezením přístupu k portu 111.

Příklady příkazů pro omezení protokolu UDP pro IPv4:

1 - 1

server

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: