Postup při blokování vaší IP adresy firewallem

Postup při blokování vaší IP adresy firewallem

Pokud místo Vašich webových stránek prohlížeč zobrazuje následující text:

Your connection to this server has been blocked in this server's firewall.

You need to contact the server owner for further information.

Your blocked IP address is XXX.XXX.XXX.XXX

This server's hostname is YYY.YYY.YYY.YYY

kde XXX.XXX.XXX.XXX je vaše IP adresa, pak vás prosíme zkopírovat a odeslat tuto zprávu naší technické podpoře. Můžete také odeslat pouze IP adresu uvedenou ve zprávě a adresu Vašich webových stránek (Vaší domény). Zjistíme přesnou příčinu blokování vaší IP adresy a odblokujeme ji.

Pozor! Tato zpráva ukazuje, že z nějakého důvodu byla zablokována konkrétní IP adresa, ze které se pokoušíte přejít na své webové stránky. Samotné webové stránky nejsou blokovány a jsou přístupné z jiných IP adres.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: