Jak se připojit ke cloudovému úložišti pomocí FTP/SFTP

Jak se připojit ke cloudovému úložišti pomocí FTP/SFTP
  • Port FTP: 21
  • Port SFTP: 8022
  • Adresa: storage-eu.eudc.cloud
  • Uživatelské jméno / Uživatel: SWIFTPROJECT.SWIFTUSER

Pokud máte jeden projekt nebo chcete použít výchozí projekt, můžete zadat pouze: SWIFTUSER

Funkce úložiště vám umožňuje připojit se ke kontejnerům, ke kterým máte otevřený přístup (víceuživatelský přístup). Můžete zadat:

Uživatelské jméno / Uživatel; NÁZEV_PROJEKTU_VE_KTERÉM_JE_OTEVŘENÝ_PŘÍSTUP_DO_KONTEJNERU.SWIFTPROJECT.SWIFTUSER

Je nutné uvést název kontejneru, ke kterému máte otevřený přístup, ve formě složky /NÁZEV_KONTEJNERU.

Příklad: storage-eu.eudc.cloud/společná_práce

Nebo zadejte název kontejneru v nastavení klienta FTP: Directories - Remote Directory - / společná_práce

Server FTP pro úložiště má následující funkce:

  1. Možnost dokončení stahování souborů. Pokud bylo z nějakého důvodu stahování souborů přerušeno, můžete pokračovat v stahování souboru v režimu RESUME.
  2. Multithreading při načítání dat. Všechny objekty se načítají do několika vláken, a to několikrát zrychluje načítání.
  3. Režim uložení objektů neomezené velikosti (DLO - dynamic large object). Pokud stahujete soubory přes FTP do kontejneru backup, jsou vždy typu DLO. A pokud se při použití jakéhokoli klienta velikost objektu zobrazuje jako 0 bajtů, neznamená to, že je objekt prázdný. Skutečnosti je, že segmenty objektů jsou umístěny v jiné složce a za účelem úspory zásob serveru se velikost nepočítá.
  4. Režim úložiště objektů SLO (statická velikost objektů). Server FTP vytváří tyto objekty v jakýchkoli jiných než backup kontejnerech. Velikost takových objektů nesmí přesáhnout 64 GB.
  5. Z důvodu nutnosti segmentování velkých souborů (více než 1 GB) se pro segmenty vždy vytvoří dodatečný kontejner, který má v názvu postfix _segments nebo +segments.

Vše výše uvedené se týká pouze serveru FTP; u všech ostatních způsobů přístupu k úložišti se tyto funkce realizují jinými klienty.

Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte technickou podporu na adrese: support@host-telecom.com

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: